นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • RUNGNAPA
  • 2020-12-16 09:33:20

นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)

แนวทางการปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลบูรณาการการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) 

เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติในการจัดการข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย ควบคุมคุณภาพของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และทำลายข้อมูล


File Download: Download (755 Download)