e-Learning RTI

หลักสูตรการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ด้านข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
สมัครเรียน

ผู้สอนมากประสบการณ์

เนื้อหาต่าง สร้างโดยวิทยากรมากประสบการณ์ ผ่านการสอนมาทั่วประเทศ

หลักสูตรหลากหลาย

รองรับผู้เรียนทุกระดับ เพิ่งได้รับมอบหมายงานมา ก็เรียนรู้ได้

มีใบรับรอง(certificate)

หลังจากผ่านหลักสูตรที่กำหนด สามารถออกใบรับรอง เพื่อใช้สำหรับการทำงานได้ด้วย
how to

Partners ที่ร่วมกับเรา