ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2564

ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงร้อยละ 5

ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2564
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • Wasin
  • 2020-11-17 13:35:02

ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2564

ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงร้อยละ 5


แหล่งข้อมูล บูรณาการจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน (ใบมรณบัตรจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ข้อมูลคดีจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลการเคลมประกันจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด)

วิเคราะห์โดย กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างFile Download: Download (512 Download)