ข้อมูลRTI กับงานสาธารณะ

รวบรวมการใช้ประโยชน์ของข้อมูล RTI

หมอไผ่ชี้ "ไม่ใช่ทุกคนที่จะข้ามสะพานลอยได้ ดังนั้นการข้ามถนนคือพื้นฐานที่ควรมีสิทธิ์ทำได้"   ( 25 มกราคม 2565)
ข่าวสามมิติ "การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และ จำนวนคนเดินเท้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน"  ( 25 มกราคม 2565)