กิจกรรมของโครงการ
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล


ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทัศนภาพข้อมูล สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทัศนภาพข้อมูล สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน


ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูตร ชั้น 3 อาคาร 8 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค


อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับเขตและส่วนกลาง ด้านการสอบสวนการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบ VDO conference

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับเขตและส่วนกลาง ด้านการสอบสวนการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบ VDO conference


ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค


ประชุมการบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลหลังเกิดเหตุ ครั้งที่ 1

ประชุมการบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลหลังเกิดเหตุ ครั้งที่ 1


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนแวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


ประชุมคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน

ประชุมคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมธีระ รามสูตร สถาบันราชประชาสมาสัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


วันที่ 29 ต.ค. และ 4 พ.ย. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ทบทวนระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance) สคร.เขต5 จ.ราชบุรี

ทบทวนระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance) สคร.เขต5 จ.ราชบุรี


วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี


ทบทวนระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance) สคร.เขต2 จ.พิษณุโลก

ทบทวนระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance) สคร.เขต2 จ.พิษณุโลก


วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก


ประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 Global Road Safety Targets

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 Global Road Safety Targets


วัรที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต


ประชุมเตรียมการจัด Workshop Data governance framework

ประชุมเตรียมการจัด Workshop Data governance framework


วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองป้องกันการบาดเจ็บ


 นำเสนอความคืบหน้าโครงการ

นำเสนอความคืบหน้าโครงการ


23 กันยายน 63 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ครั้งที่ 3

ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ครั้งที่ 3


วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุม คณะทำงานพัฒนาโปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563

ประชุม คณะทำงานพัฒนาโปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563


วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น


ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น 31 ส.ค. 63


ติดตั้ง IS Online รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง IS Online รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี


ลงพื้นที่ติดตั้ง IS Online ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี โดยร่วมมือกับ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 25-26 สิงหาคม 63


ติดตั้ง IS Online รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ติดตั้ง IS Online รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี


ลงพื้นที่ติดตั้ง IS Online ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยร่วมมือกับ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 18-19 สิงหาคม 63ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online)

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online)


ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขฉุกเฉิน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล RTI ร่วมกับดร. ณภัทร จาก siametrics

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล RTI ร่วมกับดร. ณภัทร จาก siametrics


ปรึกษาแนวทางการวิเคราะห์​ข้อมูล​ 9/ 05/ 2563


ประชุม การตรวจสอบข้อมูล ฐานข้อมูล ISWIN

ประชุม การตรวจสอบข้อมูล ฐานข้อมูล ISWIN


ห้องประชุม กองระบาดวิทยา 15/05/2563Workshop การสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนงานด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น ในระดับตำบล จ.กาฬสินธุ์

Workshop การสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนงานด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น ในระดับตำบล จ.กาฬสินธุ์


วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมชาร์ ลอง บูทรีค จ.กาฬสินธุ์


Workshop การสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนงานด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น ในระดับตำบล จ.ร้อยเอ็ด

Workshop การสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนงานด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น ในระดับตำบล จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด


ประชุมพัฒนาการบูรณาการข้อมูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ระดับเขต ครั้งที่ 1

ประชุมพัฒนาการบูรณาการข้อมูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ระดับเขต ครั้งที่ 1


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น


การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ GBDI การพัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อการลดการเจ็บตายบนถนน

การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ GBDI การพัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อการลดการเจ็บตายบนถนน


14 พย. 2562 การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ GBDI การพัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อการลดการเจ็บตายบนถนน


ประชุมหารือแนวทางการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมชันสูตรพลิกศพ

ประชุมหารือแนวทางการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมชันสูตรพลิกศพ


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค


อบรมเครื่องมือ 5 ชิ้น

อบรมเครื่องมือ 5 ชิ้น


ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล ขอนแก่น


ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบ 5 มิติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบ 5 มิติ


วันที่25กุมภาพันธ์ - 1มีนาคม2562 ณ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน จ.ชลบุรี


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้งาน Dashboard ระดับส่วนกลาง เขตและจังหวัดด้วยโปรแกรม business intelligence (BI)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้งาน Dashboard ระดับส่วนกลาง เขตและจังหวัดด้วยโปรแกรม business intelligence (BI)


ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น


ศึกษาดูงานโปรแกรมการตรวจจับการสวมหมวกอัตโนมัติสำหรับการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กล้องวงจรปิด

ศึกษาดูงานโปรแกรมการตรวจจับการสวมหมวกอัตโนมัติสำหรับการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กล้องวงจรปิด


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เยี่ยมชม Thai Care Cloud  ฐานข้อมูลสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ อิเล็คทรอนิกส์ ของไทย

เยี่ยมชม Thai Care Cloud ฐานข้อมูลสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ อิเล็คทรอนิกส์ ของไทย


วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ร่วมประชุมกับ สคร.เขต2 เรื่องระบบติดตามการเฝ้าระวังจมน้ำ

ร่วมประชุมกับ สคร.เขต2 เรื่องระบบติดตามการเฝ้าระวังจมน้ำ


วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานควบคุมโรค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก


รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมข้อมูล3ฐานบูรณาการระดับจังหวัด

รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมข้อมูล3ฐานบูรณาการระดับจังหวัด


วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง