หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทัศนภาพข้อมูล สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูตร ชั้น 3 อาคาร 8 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

Posted date: 2021-03-04 23:08:13


RSS FEED
Total: 57 Records