เครื่องมือ 5 ชิ้นตำบล จ.กาฬสินธุ์ (Full)

วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมชาร์ ลอง บูทรีค จ.กาฬสินธุ์