เครื่องมือ 5 ชิ้นร้อยเอ็ด (Full)

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด