กรุณารอสักครู่...
โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลล่าสุด (IS รพ to IS ส่วนกลาง)
เรียงจาก โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลล่าสุดอยู่ด้านบน
# รหัสสถานพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัด ส่งจาก HIS ส่งข้อมูลล่าสุดเมื่อ วัน ข้อมูลรายเดือน
1 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ เชียงใหม่ 2022-08-18 14:55:02 0
2 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2.2.20 hosxpv4 2022-08-18 14:14:15 0
3 11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-18 14:08:05 0
4 10688 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 2.2.20 hosxpv4 2022-08-18 14:03:30 0
5 13747 โรงพยาบาลราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ISWIN_V3 2022-08-18 13:41:52 0
6 10819 โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี ISWIN_V3 2022-08-18 13:36:34 0
7 11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี ISWIN_V3 2022-08-18 13:26:14 0
8 11074 โรงพยาบาลเมยวดี ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 11:52:08 0
9 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา 2.2.20 hosxpv4 2022-08-18 11:42:05 0
10 10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ISWIN_V3 2022-08-18 11:39:18 0
11 11315 โรงพยาบาลกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.20 hospitalos 2022-08-18 11:31:24 0
12 10703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 11:02:38 0
13 11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 10:47:28 0
14 11092 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 10:30:47 0
15 11189 โรงพยาบาลเทิง เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-18 10:18:39 0
16 10698 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก 2022-08-18 10:04:28 0
17 27989 โรงพยาบาลเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 09:59:49 0
18 10701 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 09:54:22 0
19 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 09:11:54 0
20 10749 โรงพยาบาลเบตง ยะลา 2.2.20 hosxpv4 2022-08-18 08:58:58 0
21 10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-18 08:41:43 0
22 22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 08:23:46 0
23 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 07:53:00 0
24 11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-18 07:41:33 0
25 10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 สุพรรณบุรี 2.2.20 hosxpv4 2022-08-18 04:03:20 0
26 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-08-18 00:17:36 0
27 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-08-17 23:46:51 0
28 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 23:27:03 0
29 11190 โรงพยาบาลพาน เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-17 22:43:55 0
30 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 22:34:34 0
31 11192 โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-17 22:15:27 0
32 11097 โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 22:12:42 0
33 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม 2.2.20 hosxpv4 2022-08-17 16:34:43 0
34 10801 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 16:33:42 0
35 10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 16:25:43 0
36 11236 โรงพยาบาลปางศิลาทอง กำแพงเพชร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 15:34:30 0
37 10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ISWIN_V3 2022-08-17 14:43:06 0
38 11443 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี ISWIN_V3 2022-08-17 14:36:47 0
39 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.2.20 hosxpv4 2022-08-17 14:16:41 0
40 10918 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 14:04:35 0
41 10680 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ISWIN_V3 2022-08-17 13:49:19 0
42 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 13:12:06 0
43 10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชัยนาท 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 12:40:31 0
44 10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 12:03:02 0
45 11203 โรงพยาบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 11:23:14 0
46 10661 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี ISWIN_V3 2022-08-17 09:46:42 0
47 11219 โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 08:42:10 0
48 10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 08:02:50 1
49 11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 01:59:39 1
50 11316 โรงพยาบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-17 01:33:13 1
51 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-08-16 23:51:57 1
52 11023 โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-16 23:51:56 1
53 10921 โรงพยาบาลสนม สุรินทร์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-16 23:42:26 1
54 11240 โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก 2.2.20 hospitalos 2022-08-16 21:59:11 1
55 11100 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-16 20:14:04 1
56 11272 โรงพยาบาลเขาค้อ เพชรบูรณ์ 2.2.3 hosxpv3 2022-08-16 19:27:10 1
57 10690 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 2.2.20 hosxpv4 2022-08-16 18:50:36 1
58 10671 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี ISWIN_V3 2022-08-16 16:41:53 1
59 10665 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี 2.2.20 hosxpv4 2022-08-16 15:54:11 1
60 14465 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2.2.20 hospitalos 2022-08-16 13:17:01 1
61 11323 โรงพยาบาลละอุ่น ระนอง hospitalos 2022-08-16 11:35:08 1
62 11323 โรงพยาบาลละอุ่น ระนอง hospitalos 2022-08-16 11:32:52 1
63 11335 โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช 2.2.20 hosxpv3 2022-08-16 11:25:54 1
64 10677 โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-16 11:13:20 1
65 11323 โรงพยาบาลละอุ่น ระนอง ISWIN_V3 2022-08-16 11:01:36 1
66 11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้ พะเยา 2.2.20 hosxpv3 2022-08-16 10:55:59 1
67 11374 โรงพยาบาลสุขสำราญ ระนอง ISWIN_V3 2022-08-16 10:05:52 1
68 10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา ISWIN_V3 2022-08-16 09:40:13 1
69 11373 โรงพยาบาลกระบุรี ระนอง ISWIN_V3 2022-08-16 09:37:16 1
70 11238 โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก 2.2.20 hosxpv4 2022-08-16 08:40:23 1
71 10870 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว ISWIN_V3 2022-08-16 02:46:04 2
72 10738 โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่ ISWIN_V3 2022-08-15 22:10:00 2
73 11167 โรงพยาบาลลอง แพร่ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 21:15:40 2
74 27990 โรงพยาบาลหนองฮี ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 21:06:14 2
75 10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี สุรินทร์ ISWIN_V3 2022-08-15 21:04:15 2
76 10710 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร ISWIN_V3 2022-08-15 16:26:34 2
77 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย 2.2.20 hosxpv4 2022-08-15 16:11:16 2
78 11335 โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช ISWIN_V3 2022-08-15 15:48:26 2
79 10705 โรงพยาบาลเลย เลย 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 15:44:12 2
80 10716 โรงพยาบาลน่าน น่าน ISWIN_V3 2022-08-15 15:16:53 2
81 11320 โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ISWIN_V3 2022-08-15 14:34:59 2
82 11194 โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-15 13:57:06 2
83 10706 โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย 2022-08-15 13:55:01 2
84 10992 โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวลำภู 2.2.20 hosxpv4 2022-08-15 12:02:29 2
85 10724 โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย 2022-08-15 11:22:46 2
86 10800 โรงพยาบาลพรหมบุรี สิงห์บุรี 2022-08-15 09:59:02 2
87 11329 โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช 2.2.20 hosxpv4 2022-08-15 09:56:58 2
88 11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 09:52:14 2
89 11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ นครสวรรค์ 2.2.20 hospitalos 2022-08-15 09:47:44 2
90 10926 โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 09:41:33 2
91 10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว ISWIN_V3 2022-08-15 09:37:16 2
92 10809 โรงพยาบาลวิหารแดง สระบุรี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 09:08:06 2
93 25017 โรงพยาบาลภูเพียง น่าน ISWIN_V3 2022-08-15 08:49:27 2
94 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 08:30:33 2
95 11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-15 08:27:29 2
96 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 06:45:12 3
97 11022 โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 02:17:56 3
98 11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ISWIN_V3 2022-08-15 01:57:53 3
99 11013 โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-15 01:05:21 3
100 11269 โรงพยาบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-14 22:36:24 3
101 10743 โรงพยาบาลระนอง ระนอง ISWIN_V3 2022-08-14 21:08:53 3
102 11066 โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-14 15:50:04 3
103 11142 โรงพยาบาลลี้ ลำพูน 2.2.20 hosxpv3 2022-08-14 14:54:26 3
104 10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ สุรินทร์ ISWIN_V3 2022-08-14 10:17:31 3
105 11131 โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ 2022-08-14 02:50:55 4
106 10989 โรงพยาบาลหัวตะพาน อำนาจเจริญ 2022-08-13 20:33:11 4
107 28823 โรงพยาบาลดอยหลวง เชียงราย 2.2.20 hosxpv4 2022-08-13 20:21:49 4
108 11270 โรงพยาบาลน้ำหนาว เพชรบูรณ์ 2.2.3 hosxpv3 2022-08-13 16:49:21 4
109 11130 โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ 2022-08-13 14:40:08 4
110 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย กาฬสินธุ์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-13 12:11:11 4
111 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-13 11:41:12 4
112 11151 โรงพยาบาลวังเหนือ ลำปาง ISWIN_V3 2022-08-13 10:20:34 4
113 10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 2.2.20 HOMC 2022-08-13 09:58:12 4
114 10672 โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง 2.2.16 other 2022-08-12 23:49:44 5
115 28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ หนองคาย 2.2.20 hosxpv3 2022-08-12 15:08:37 5
116 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น แพร่ ISWIN_V3 2022-08-12 15:04:04 5
117 11152 โรงพยาบาลเถิน ลำปาง ISWIN_V3 2022-08-12 15:00:55 5
118 10726 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-12 10:52:15 5
119 10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน ISWIN_V3 2022-08-12 10:02:03 5
120 11162 โรงพยาบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์ 2.2.20 hosxpv4 2022-08-11 19:29:23 6
121 11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2.2.20 hosxpv4 2022-08-11 16:56:58 6
122 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-08-11 14:31:18 6
123 10967 โรงพยาบาลมหาชนะชัย ยโสธร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-11 11:08:18 6
124 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-08-11 10:59:12 6
125 10966 โรงพยาบาลป่าติ้ว ยโสธร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-11 10:52:16 6
126 11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-11 09:34:00 6
127 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 2.2.20 hosxpv3 2022-08-11 08:48:27 6
128 11154 โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง ISWIN_V3 2022-08-11 01:14:58 7
129 11149 โรงพยาบาลงาว ลำปาง ISWIN_V3 2022-08-10 19:28:56 7
130 11191 โรงพยาบาลป่าแดด เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-10 15:24:00 7
131 10712 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 2.2.20 hosxpv4 2022-08-10 15:19:00 7
132 10746 โรงพยาบาลสตูล สตูล ISWIN_V3 2022-08-10 10:31:55 7
133 27975 โรงพยาบาลเนินขาม ชัยนาท ISWIN_V3 2022-08-10 09:59:43 7
134 10751 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส ISWIN_V3 2022-08-10 09:50:07 7
135 11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง น่าน ISWIN_V3 2022-08-10 09:17:42 7
136 11059 โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม 2.2.20 hosxpv3 2022-08-09 22:19:51 8
137 25059 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 2.2.20 hi 2022-08-09 14:06:44 8
138 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-09 11:07:00 8
139 10999 โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-08-09 10:04:40 8
140 10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-09 02:35:43 9
141 11243 โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก 2.2.20 hospitalos 2022-08-08 20:15:10 9
142 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม ลำปาง ISWIN_V3 hosxpv3 2022-08-08 16:35:03 9
143 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม ลำปาง ISWIN_V3 2022-08-08 16:35:03 9
144 25058 โรงพยาบาลกู่แก้ว อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-08 09:15:55 9
145 11448 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย 2.2.20 hosxpv4 2022-08-08 08:42:59 9
146 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย 2.2.20 hosxpv3 2022-08-07 16:48:22 10
147 10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ISWIN_V3 2022-08-07 14:42:57 10
148 11195 โรงพยาบาลแม่สรวย เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-07 14:03:46 10
149 10923 โรงพยาบาลสังขะ สุรินทร์ ISWIN_V3 2022-08-06 18:06:38 11
150 10714 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน 2.2.20 pmk 2022-08-06 16:49:26 11
151 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-08-06 08:54:04 11
152 11241 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก 2.2.20 hosxpv4 2022-08-05 18:48:19 12
153 10723 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 2.2.20 pmk 2022-08-05 15:57:59 12
154 11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ISWIN_V3 2022-08-05 01:06:19 13
155 11242 โรงพยาบาลพบพระ ตาก 2.2.20 hospitalos 2022-08-04 21:53:34 13
156 11147 โรงพยาบาลเกาะคา ลำปาง ISWIN_V3 2022-08-04 14:40:22 13
157 11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.20 hospitalos 2022-08-04 01:39:52 14
158 11125 โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม่ ISWIN_V3 2022-08-04 00:17:50 14
159 11187 โรงพยาบาลปง พะเยา 2.2.20 hosxpv3 2022-08-03 22:09:02 14
160 10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระยอง 2.2.20 hosxpv3 2022-08-03 15:29:23 14
161 10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี ISWIN_V3 2022-08-03 14:57:21 14
162 11244 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สุโขทัย 2.2.11 hosxpv3 2022-08-03 14:30:24 14
163 10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ราชบุรี ISWIN_V3 2022-08-03 12:44:50 14
164 10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ISWIN_V3 2022-08-03 10:12:22 14
165 10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม ISWIN_V3 2022-08-03 10:07:59 14
166 10720 โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-03 09:33:13 14
167 23839 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา ISWIN_V3 2022-08-03 09:20:44 14
168 11207 โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน hosxpv4 2022-08-03 07:41:18 15
169 11161 โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์ 2.2.20 hosxpv4 2022-08-02 22:40:03 15
170 31327 โรงพยาบาลคลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา ISWIN_V3 2022-08-02 20:52:41 15
171 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-08-02 20:32:16 15
172 10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม 2.2.20 hosxpv3 2022-08-02 18:40:28 15
173 11216 โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-02 17:18:42 15
174 11239 โรงพยาบาลสามเงา ตาก 2.2.20 hosxpv3 2022-08-02 14:20:12 15
175 27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-02 10:34:30 15
176 11018 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-08-02 10:00:08 15
177 11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-02 08:02:53 16
178 11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-08-02 07:02:08 16
179 11248 โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย 2022-08-02 00:36:26 16
180 10753 โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-01 22:48:25 16
181 11450 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร 2.2.20 hosxpv3 2022-08-01 18:25:31 16
182 11047 โรงพยาบาลปากคาด บึงกาฬ 2.2.20 hosxpv3 2022-08-01 16:19:58 16
183 10698 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก hosxpv3 2022-08-01 10:24:55 16
184 10748 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี ISWIN_V3 2022-08-01 09:17:43 16
185 10683 โรงพยาบาลตรัง ตรัง ISWIN_V3 2022-08-01 09:16:21 16
186 11072 โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด ISWIN_V3 2022-08-01 09:00:19 16
187 10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ISWIN_V3 2022-08-01 08:25:53 16
188 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย ISWIN_V3 2022-08-01 02:09:47 17
189 14132 โรงพยาบาลซำสูง ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-08-01 01:10:11 17
190 10664 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2.2.20 ppk11 2022-07-31 23:56:11 17
191 10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก 2.2.20 hosxpv3 2022-07-31 23:33:58 17
192 10717 โรงพยาบาลพะเยา พะเยา ISWIN_V3 2022-07-31 23:12:56 17
193 10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ สุรินทร์ 2.2.20 hosxpv3 2022-07-31 23:11:25 17
194 11158 โรงพยาบาลตรอน อุตรดิตถ์ 2022-07-31 20:43:24 17
195 11246 โรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทัย 2022-07-31 16:10:23 17
196 11372 โรงพยาบาลกะเปอร์ ระนอง ISWIN_V3 2022-07-31 08:24:13 17
197 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ ลำปาง ISWIN_V3 2022-07-31 00:39:23 18
198 10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-30 15:25:56 18
199 10715 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 2.2.20 2022-07-30 08:09:03 18
200 11020 โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-30 00:05:40 19
201 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ ลำปาง ISWIN_V3 hosxpv3 2022-07-29 01:19:13 20
202 11250 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 2022-07-27 18:21:23 21
203 10725 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย 2.2.20 hosxpv4 2022-07-27 14:45:33 21
204 11019 โรงพยาบาลทุ่งฝน อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-27 11:57:43 21
205 11139 โรงพยาบาลแม่ออน เชียงใหม่ 2.2.20 hospitalos 2022-07-27 03:47:23 22
206 10740 โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา ISWIN_V3 2022-07-26 13:35:06 22
207 10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-26 09:08:19 22
208 11008 โรงพยาบาลภูเวียง ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-07-25 13:10:55 23
209 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม 2.2.20 hosxpv3 2022-07-25 11:10:25 23
210 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-07-23 20:25:16 25
211 11428 โรงพยาบาลไม้แก่น ปัตตานี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-22 11:02:12 26
212 10662 โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี ISWIN_V3 2022-07-21 14:01:22 27
213 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-07-20 21:59:53 28
214 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง ขอนแก่น 2.2.20 md 2022-07-20 09:19:12 28
215 10996 โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-07-20 01:17:08 29
216 11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.20 hosxpv4 2022-07-19 11:54:49 29
217 11153 โรงพยาบาลแม่พริก ลำปาง ISWIN_V3 2022-07-18 09:17:51 30
218 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-07-18 08:41:19 30
219 11268 โรงพยาบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์ 2.2.20 hosxpv4 2022-07-16 23:35:50 32
220 10998 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-07-16 23:30:46 32
221 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-07-16 20:15:53 32
222 11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง ISWIN_V3 2022-07-15 15:24:57 33
223 15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย ISWIN_V3 2022-07-15 08:32:53 33
224 15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย ISWIN_V3 hosxpv4 2022-07-15 08:27:22 33
225 10853 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ISWIN_V3 2022-07-14 23:24:05 34
226 10694 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท ISWIN_V3 2022-07-14 19:55:08 34
227 10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร ISWIN_V3 2022-07-13 05:10:08 36
228 11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ ร้อยเอ็ด 2.2.20 hosxpv3 2022-07-11 12:00:26 37
229 11255 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก 2022-07-10 10:49:20 38
230 12260 โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี 2.2.16 other 2022-07-08 18:02:48 40
231 11199 โรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย 2.2.20 hosxpv4 2022-07-08 10:20:08 40
232 10681 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ISWIN_V3 2022-07-08 10:09:06 40
233 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv4 2022-07-07 15:00:50 41
234 10742 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ISWIN_V3 2022-07-07 11:51:14 41
235 11028 โรงพยาบาลนายูง อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-07 11:30:50 41
236 11271 โรงพยาบาลวังโป่ง เพชรบูรณ์ 2022-07-06 15:12:11 42
237 11026 โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-06 12:39:17 42
238 11304 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ISWIN_V3 2022-07-06 09:44:23 42
239 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-07-05 20:54:48 43
240 11025 โรงพยาบาลเพ็ญ อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-05 16:01:07 43
241 11024 โรงพยาบาลน้ำโสม อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-07-05 15:26:04 43
242 10900 โรงพยาบาลประโคนชัย บุรีรัมย์ ISWIN_V3 2022-07-05 14:34:35 43
243 11164 โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์ 2.2.20 hosxpv4 2022-07-02 21:26:33 46
244 11238 โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก 2.2.20 hosxpv3 2022-07-02 16:05:14 46
245 11127 โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม่ 2.2.20 hosxpv3 2022-06-30 14:03:01 48
246 10829 โรงพยาบาลแกลง ระยอง 2.2.20 hosxpv3 2022-06-30 09:52:27 48
247 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย ISWIN_V3 hosxpv4 2022-06-28 11:30:35 50
248 10691 โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี 2.2.20 hosxpv3 2022-06-27 15:36:27 51
249 11029 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 2.2.20 hosxpv3 2022-06-26 10:30:45 52
250 10991 โรงพยาบาลนากลาง หนองบัวลำภู 2.2.20 hosxpv3 2022-06-23 14:04:53 55
251 10822 โรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี 2.2.20 hosxpv3 2022-06-23 10:48:39 55
252 11305 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ISWIN_V3 2022-06-22 15:54:08 56
253 10695 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี ISWIN_V3 2022-06-21 19:30:14 57
254 11138 โรงพยาบาลแม่วาง เชียงใหม่ 2.2.3 hosxpv3 2022-06-20 00:40:08 59
255 10663 โรงพยาบาลระยอง ระยอง 2.2.20 hosxpv3 2022-06-17 13:21:27 61
256 11320 โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ISWIN_V3 hosxpv3 2022-06-16 10:06:06 62
257 11509 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์ 2.2.20 hosxpv3 2022-06-14 23:50:27 64
258 11010 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น 2.2.20 hosxpv3 2022-06-12 01:37:19 67
259 10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ ISWIN_V3 2022-06-09 10:28:22 69
260 10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ISWIN_V3 2022-06-06 12:23:06 72
261 10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ISWIN_V3 hosxpv4 2022-06-06 12:23:06 72
262 10686 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 2.2.20 ssb 2022-06-06 10:37:43 72
263 11469 โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ISWIN_V3 2022-06-01 08:57:32 77
264 11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม 2.2.20 other 2022-05-30 11:15:35 79
265 11980 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ 2.2.20 hosxpv3 2022-05-29 12:35:28 80
266 10916 โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์ 2.2.20 hosxpv3 2022-05-27 18:53:16 82
267 11209 โรงพยาบาลโกรกพระ นครสวรรค์ 2.2.20 hosxpv3 2022-05-27 10:32:16 82
268 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น 2.2.20 ezhosp 2022-05-26 13:39:45 83
269 11247 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2022-05-25 09:37:22 84
270 10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 2.2.19 hosxpv3 2022-05-25 08:18:10 84
271 10695 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี ISWIN_V3 ssb 2022-05-23 10:05:43 86
272 11037 โรงพยาบาลภูกระดึง เลย 2.2.20 hosxpv3 2022-05-23 08:19:39 86
273 11097 โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร 2.2.19 hosxpv3 2022-05-22 15:45:08 87
274 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2.2.19 hosxpv3 2022-05-22 15:18:54 87
275 10801 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี 2.2.19 hosxpv3 2022-05-22 14:58:55 87
276 11074 โรงพยาบาลเมยวดี ร้อยเอ็ด 2.2.19 hosxpv3 2022-05-20 16:25:03 89
277 11241 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก 2.2.19 hosxpv4 2022-05-20 13:25:06 89
278 11161 โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์ 2.2.19 hosxpv4 2022-05-20 12:10:10 89
279 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2.2.19 hosxpv4 2022-05-20 11:13:53 89
280 10992 โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวลำภู 2.2.19 hosxpv4 2022-05-20 10:52:59 89
281 11266 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2022-05-20 10:10:30 89
282 10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก 2.2.19 hosxpv3 2022-05-20 09:58:06 89
283 27989 โรงพยาบาลเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 2.2.19 hosxpv3 2022-05-20 09:53:01 89
284 10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร ISWIN_V3 2022-05-20 09:36:35 89
285 11164 โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์ ISWIN_V3 2022-05-20 00:22:06 90
286 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 2.2.19 hosxpv3 2022-05-19 22:14:28 90
287 11092 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร 2.2.19 hosxpv3 2022-05-19 21:58:21 90
288 11010 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv3 2022-05-19 19:17:41 90
289 27990 โรงพยาบาลหนองฮี ร้อยเอ็ด 2.2.19 hosxpv3 2022-05-19 19:07:30 90
290 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv3 2022-05-19 17:45:00 90
291 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv3 2022-05-19 15:44:21 90
292 10688 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 2.2.19 hosxpv4 2022-05-19 15:29:04 90
293 10714 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน 2.2.19 pmk 2022-05-19 10:15:46 90
294 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-19 08:37:11 90
295 11316 โรงพยาบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-19 01:11:52 91
296 11167 โรงพยาบาลลอง แพร่ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-18 23:48:29 91
297 11315 โรงพยาบาลกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.19 hospitalos 2022-05-18 23:17:28 91
298 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2.2.19 hosxpv3 2022-05-18 23:02:06 91
299 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv3 2022-05-18 16:53:39 91
300 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย กาฬสินธุ์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-18 16:24:54 91
301 11013 โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี 2.2.19 hosxpv3 2022-05-18 15:31:42 91
302 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-18 13:27:30 91
303 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ISWIN_V3 hosxpv3 2022-05-17 16:46:28 92
304 10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2.2.19 hosxpv3 2022-05-17 14:33:21 92
305 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-17 14:05:13 92
306 11077 โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-17 11:55:42 92
307 10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชัยนาท 2.2.19 hosxpv3 2022-05-16 23:36:22 93
308 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv3 2022-05-16 17:07:53 93
309 11159 โรงพยาบาลท่าปลา อุตรดิตถ์ 2.2.19 hosxpv4 2022-05-16 13:32:47 93
310 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv3 2022-05-13 22:52:15 96
311 11029 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 2.2.16 hosxpv3 2022-05-13 22:47:39 96
312 10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-13 10:58:56 96
313 27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-12 23:52:23 97
314 11242 โรงพยาบาลพบพระ ตาก 2.2.19 hospitalos 2022-05-12 14:14:49 97
315 11164 โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์ 2.2.19 hosxpv4 2022-05-12 12:04:20 97
316 27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 2.2.19 hosxpv3 2022-05-12 11:01:42 97
317 10926 โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-12 10:26:47 97
318 11187 โรงพยาบาลปง พะเยา 2.2.19 hosxpv3 2022-05-11 19:17:50 98
319 10921 โรงพยาบาลสนม สุรินทร์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-11 19:08:58 98
320 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 2.2.16 hosxpv3 2022-05-11 13:22:54 98
321 10690 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 2.2.19 hosxpv4 2022-05-11 09:36:11 98
322 11249 โรงพยาบาลศรีนคร สุโขทัย 2022-05-10 14:20:31 99
323 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย 2.2.19 hosxpv3 2022-05-10 13:38:08 99
324 28823 โรงพยาบาลดอยหลวง เชียงราย 2.2.19 hosxpv4 2022-05-10 10:00:51 99
325 11162 โรงพยาบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์ 2.2.19 hosxpv4 2022-05-10 08:53:24 99
326 11424 โรงพยาบาลหนองจิก ปัตตานี 2.2.19 hosxpv3 2022-05-09 16:27:52 100
327 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง ขอนแก่น 2.2.19 md 2022-05-09 15:47:38 100
328 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา 2.2.19 hosxpv4 2022-05-09 15:00:40 100
329 11236 โรงพยาบาลปางศิลาทอง กำแพงเพชร 2.2.19 hosxpv3 2022-05-09 10:56:28 100
330 10996 โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv4 2022-05-09 00:24:19 101
331 11163 โรงพยาบาลพิชัย อุตรดิตถ์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-08 22:53:14 101
332 10921 โรงพยาบาลสนม สุรินทร์ 2.2.16 hosxpv3 2022-05-08 14:24:37 101
333 10801 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี 2.2.16 hosxpv3 2022-05-06 16:00:50 103
334 11268 โรงพยาบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์ 2.2.19 hosxpv4 2022-05-06 13:53:54 103
335 10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม 2.2.19 hosxpv3 2022-05-06 09:07:24 103
336 22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-06 08:30:04 103
337 11183 โรงพยาบาลสองแคว น่าน ISWIN_V3 2022-05-05 18:45:52 104
338 10999 โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv4 2022-05-05 14:50:05 104
339 11429 โรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี 2.2.16 hosxpv4 2022-05-05 14:09:00 104
340 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-05 09:50:57 104
341 11219 โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์ 2.2.19 hosxpv3 2022-05-04 22:53:48 105
342 11238 โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก 2.2.19 hosxpv3 2022-05-04 13:09:36 105
343 11203 โรงพยาบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน 2.2.19 hosxpv3 2022-05-03 15:55:34 106
344 11239 โรงพยาบาลสามเงา ตาก 2.2.19 hosxpv3 2022-05-03 08:45:36 106
345 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.2.19 hosxpv4 2022-05-03 08:20:09 106
346 11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.19 hospitalos 2022-05-03 01:21:08 107
347 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv4 2022-05-02 14:32:26 107
348 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv3 2022-05-02 08:08:07 107
349 14132 โรงพยาบาลซำสูง ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv3 2022-05-02 02:50:17 108
350 11100 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร 2.2.19 hosxpv3 2022-05-01 23:35:10 108
351 11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 2.2.19 hosxpv3 2022-05-01 15:16:35 108
352 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น 2.2.19 hosxpv3 2022-04-29 22:35:12 110
353 11267 โรงพยาบาลศรีเทพ เพชรบูรณ์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-29 14:19:07 110
354 11216 โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์ 2.2.19 hosxpv3 2022-04-29 12:06:47 110
355 11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 2.2.19 hosxpv3 2022-04-28 13:11:12 111
356 40744 โรงพยาบาลภูซาง พะเยา 2.2.19 hosxpv4 2022-04-28 10:24:00 111
357 10890 โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา 2.2.19 hosxpv3 2022-04-28 09:32:26 111
358 11037 โรงพยาบาลภูกระดึง เลย 2.2.19 hosxpv3 2022-04-28 09:18:47 111
359 11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2.2.19 hosxpv4 2022-04-27 18:35:04 112
360 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2.2.19 hosxpv3 2022-04-26 12:50:35 113
361 10714 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน 2.2.16 pmk 2022-04-26 11:50:48 113
362 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-25 23:53:48 114
363 10672 โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง ISWIN_V3 2022-04-25 14:34:34 114
364 10703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2.2.19 hosxpv3 2022-04-25 09:50:53 114
365 27989 โรงพยาบาลเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 2.2.16 hosxpv3 2022-04-25 09:41:05 114
366 11097 โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร 2.2.16 hosxpv3 2022-04-23 23:56:49 116
367 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv3 2022-04-22 09:32:46 117
368 11074 โรงพยาบาลเมยวดี ร้อยเอ็ด 2.2.18 hosxpv3 2022-04-22 08:53:55 117
369 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv3 2022-04-22 08:28:20 117
370 11316 โรงพยาบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-22 03:17:07 118
371 10801 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี 2.2.18 hosxpv3 2022-04-21 23:15:13 118
372 11167 โรงพยาบาลลอง แพร่ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-21 21:46:28 118
373 11092 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร 2.2.18 hosxpv3 2022-04-21 18:02:51 118
374 10715 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 2.2.18 2022-04-21 17:04:06 118
375 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-21 13:58:20 118
376 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv3 2022-04-21 10:45:55 118
377 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2.2.18 hosxpv3 2022-04-21 10:17:20 118
378 11241 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก 2.2.18 hosxpv4 2022-04-21 09:54:05 118
379 10926 โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-21 09:19:32 118
380 11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา 2.2.16 hosxpv3 2022-04-21 09:11:22 118
381 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย กาฬสินธุ์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-21 08:50:52 118
382 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv4 2022-04-21 08:49:50 118
383 10723 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 2.2.18 pmk 2022-04-20 22:53:25 119
384 11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 2.2.18 hosxpv3 2022-04-20 16:26:24 119
385 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง ขอนแก่น 2.2.18 md 2022-04-20 14:49:03 119
386 10726 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร 2.2.18 hosxpv3 2022-04-20 09:29:47 119
387 10829 โรงพยาบาลแกลง ระยอง 2.2.18 hosxpv3 2022-04-20 09:22:58 119
388 11013 โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี 2.2.18 hosxpv3 2022-04-20 01:08:28 120
389 27990 โรงพยาบาลหนองฮี ร้อยเอ็ด 2.2.18 hosxpv3 2022-04-19 23:29:58 120
390 11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-19 21:05:36 120
391 10715 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ ISWIN_V3 2022-04-19 17:01:39 120
392 11072 โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด 2.2.18 hosxpv3 2022-04-19 16:28:49 120
393 10688 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 2.2.16 hosxpv4 2022-04-19 14:52:54 120
394 10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม 2.2.18 hosxpv3 2022-04-19 10:42:39 120
395 11068 โรงพยาบาลหนองพอก ร้อยเอ็ด 2.2.18 hosxpv3 2022-04-19 10:03:49 120
396 10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา ISWIN_V3 2022-04-19 00:21:20 121
397 11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 2.2.18 hosxpv3 2022-04-18 20:54:39 121
398 10996 โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv4 2022-04-18 20:12:12 121
399 10677 โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี 2.2.18 hosxpv3 2022-04-18 16:48:51 121
400 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย 2.2.16 hosxpv4 2022-04-18 13:52:45 121
401 11166 โรงพยาบาลร้องกวาง แพร่ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-18 12:13:33 121
402 11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้ พะเยา 2.2.18 hosxpv3 2022-04-18 11:05:40 121
403 28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ หนองคาย 2.2.18 hosxpv3 2022-04-18 09:33:51 121
404 10991 โรงพยาบาลนากลาง หนองบัวลำภู 2.2.18 hosxpv3 2022-04-18 04:11:56 122
405 10663 โรงพยาบาลระยอง ระยอง 2.2.18 hosxpv3 2022-04-18 03:30:11 122
406 10664 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2.2.16 ppk11 2022-04-18 00:10:31 122
407 10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชัยนาท 2.2.18 hosxpv3 2022-04-17 22:57:04 122
408 10856 โรงพยาบาลแปลงยาว ฉะเชิงเทรา ISWIN_V3 2022-04-17 22:53:58 122
409 11010 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv3 2022-04-17 22:26:12 122
410 11269 โรงพยาบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-17 18:03:40 122
411 11139 โรงพยาบาลแม่ออน เชียงใหม่ 2.2.18 hospitalos 2022-04-17 17:38:09 122
412 11008 โรงพยาบาลภูเวียง ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv3 2022-04-17 16:32:13 122
413 11266 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-17 13:19:07 122
414 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv3 2022-04-17 10:01:36 122
415 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv4 2022-04-17 09:49:51 122
416 10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2.2.18 ssb 2022-04-17 00:58:54 123
417 11219 โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-16 23:52:17 123
418 11023 โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี 2.2.16 hosxpv3 2022-04-16 23:20:54 123
419 11142 โรงพยาบาลลี้ ลำพูน 2.2.18 hosxpv3 2022-04-16 22:51:40 123
420 10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 2.2.18 hosxpv3 2022-04-16 22:13:53 123
421 10705 โรงพยาบาลเลย เลย 2.2.18 hosxpv3 2022-04-16 15:25:38 123
422 11097 โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร 2.2.18 hosxpv3 2022-04-16 14:31:54 123
423 11034 โรงพยาบาลภูเรือ เลย 2.2.18 hosxpv3 2022-04-16 10:04:32 123
424 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-16 08:45:01 123
425 10884 โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา ISWIN_V3 2022-04-15 23:35:56 124
426 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย 2.2.18 hosxpv3 2022-04-15 23:25:54 124
427 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv3 2022-04-15 22:08:19 124
428 11162 โรงพยาบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์ 2.2.18 hosxpv4 2022-04-15 17:02:19 124
429 11316 โรงพยาบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-15 16:17:41 124
430 10714 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน 2.2.18 pmk 2022-04-15 11:52:29 124
431 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 2.2.18 hosxpv3 2022-04-15 10:07:15 124
432 10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-14 23:43:58 125
433 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย 2.2.16 hosxpv3 2022-04-14 16:43:51 125
434 10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ISWIN_V3 hosxpv3 2022-04-14 08:22:05 125
435 11020 โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี 2.2.18 hosxpv3 2022-04-13 22:27:12 126
436 10926 โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-13 21:41:50 126
437 11187 โรงพยาบาลปง พะเยา 2.2.18 hosxpv3 2022-04-13 16:20:16 126
438 11448 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย 2.2.18 hosxpv4 2022-04-13 13:43:37 126
439 23367 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบัวลำภู 2.2.18 hosxpv4 2022-04-13 11:15:35 126
440 11268 โรงพยาบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์ 2.2.18 hosxpv4 2022-04-13 10:13:32 126
441 10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 2.2.16 hosxpv3 2022-04-12 23:28:44 127
442 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น 2.2.18 hosxpv4 2022-04-12 17:02:21 127
443 11074 โรงพยาบาลเมยวดี ร้อยเอ็ด 2.2.16 hosxpv3 2022-04-12 14:32:31 127
444 11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.16 hospitalos 2022-04-12 13:19:33 127
445 10992 โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวลำภู 2.2.16 hosxpv4 2022-04-12 13:11:02 127
446 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา 2.2.16 hosxpv4 2022-04-12 11:25:05 127
447 10677 โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี 2.2.16 hosxpv3 2022-04-12 10:52:42 127
448 11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 2.2.16 hosxpv3 2022-04-12 10:13:59 127
449 10918 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ 2.2.18 hosxpv3 2022-04-12 09:01:30 127
450 11092 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร 2.2.16 hosxpv3 2022-04-11 16:20:59 128
451 11167 โรงพยาบาลลอง แพร่ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-11 15:49:43 128
452 11065 โรงพยาบาลพนมไพร ร้อยเอ็ด 2.2.18 hosxpv4 2022-04-11 11:41:31 128
453 11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ นครสวรรค์ 2.2.16 hospitalos 2022-04-11 09:43:31 128
454 11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 2.2.16 hosxpv3 2022-04-11 09:08:48 128
455 10723 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 2.2.16 pmk 2022-04-11 03:58:23 129
456 10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชัยนาท 2.2.16 hosxpv3 2022-04-10 23:54:59 129
457 11243 โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก 2.2.16 hospitalos 2022-04-10 00:04:07 130
458 27990 โรงพยาบาลหนองฮี ร้อยเอ็ด 2.2.16 hosxpv3 2022-04-09 21:26:08 130
459 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv3 2022-04-09 13:38:19 130
460 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม 2.2.16 hosxpv3 2022-04-08 16:24:47 131
461 25059 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 2.2.16 hi 2022-04-08 13:40:03 131
462 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2.2.16 hosxpv3 2022-04-08 10:00:10 131
463 11100 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร 2.2.16 hosxpv3 2022-04-07 23:55:55 132
464 11142 โรงพยาบาลลี้ ลำพูน 2.2.16 hosxpv3 2022-04-07 23:05:33 132
465 10918 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-07 20:06:52 132
466 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv3 2022-04-07 20:00:21 132
467 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2.2.16 hosxpv4 2022-04-07 14:25:32 132
468 10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2.2.16 hosxpv3 2022-04-06 22:07:46 133
469 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2.2.16 hosxpv3 2022-04-06 15:22:54 133
470 11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด 2.2.16 hosxpv3 2022-04-06 11:29:07 133
471 22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-06 08:19:56 133
472 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv3 2022-04-06 03:17:25 134
473 10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี สุรินทร์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-05 23:23:29 134
474 10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก 2.2.16 hosxpv3 2022-04-05 19:41:20 134
475 11004 โรงพยาบาลพล ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv3 2022-04-05 15:13:39 134
476 11066 โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด 2.2.16 hosxpv3 2022-04-05 08:44:21 134
477 11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 2.2.16 hosxpv3 2022-04-05 07:56:52 135
478 10999 โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv4 2022-04-04 15:32:45 135
479 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย กาฬสินธุ์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-04 11:12:57 135
480 11085 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-04 10:23:11 135
481 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv4 2022-04-04 09:44:01 135
482 11216 โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-03 17:06:52 136
483 11241 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก 2.2.16 hosxpv4 2022-04-03 09:20:11 136
484 14132 โรงพยาบาลซำสูง ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv3 2022-04-02 01:08:41 138
485 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.2.16 hosxpv4 2022-04-01 19:59:43 138
486 10712 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 2.2.16 hosxpv4 2022-04-01 17:18:04 138
487 11080 โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์ 2.2.16 hosxpv3 2022-04-01 16:00:25 138
488 11239 โรงพยาบาลสามเงา ตาก 2.2.16 hosxpv3 2022-04-01 13:59:50 138
489 11315 โรงพยาบาลกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2.2.16 hospitalos 2022-03-31 22:36:51 139
490 27975 โรงพยาบาลเนินขาม ชัยนาท ISWIN_V3 hosxpv3 2022-03-31 16:47:02 139
491 11245 โรงพยาบาลคีรีมาศ สุโขทัย 2.2.16 hosxpv3 2022-03-31 10:47:50 139
492 11242 โรงพยาบาลพบพระ ตาก 2.2.16 hospitalos 2022-03-31 09:56:05 139
493 11010 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv3 2022-03-30 15:24:41 140
494 10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม 2.2.16 hosxpv3 2022-03-29 15:13:27 141
495 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่ 2.2.16 hosxpv3 2022-03-29 14:55:07 141
496 11238 โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก 2.2.16 hosxpv3 2022-03-29 10:39:31 141
497 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น 2.2.16 hosxpv3 2022-03-28 23:52:33 142
498 11139 โรงพยาบาลแม่ออน เชียงใหม่ 2.2.16 hospitalos 2022-03-28 07:50:52 143
499 27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 2.2.16 hosxpv3 2022-03-27 00:35:25 144
500 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2.2.16 hosxpv3 2022-03-25 12:16:56 145