กรุณารอสักครู่...
โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลล่าสุด (IS รพ to IS ส่วนกลาง)
เรียงจาก โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลล่าสุดอยู่ด้านบน
# รหัสสถานพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัด ส่งจาก HIS ส่งข้อมูลล่าสุดเมื่อ วัน ข้อมูลรายเดือน
1 10661 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี ISWIN_V3 2442-12-30 00:00:00 152837
2 10710 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร ISWIN_V3 2442-12-30 00:00:00 152837
3 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง น่าน ISWIN_V3 2442-12-30 00:00:00 152837
4 10671 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี ISWIN_V3 2442-12-30 00:00:00 152837
5 11308 โรงพยาบาลเขาย้อย เพชรบุรี ISWIN_V3 2442-12-30 00:00:00 152837
6 10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา ISWIN_V3 2442-12-30 00:00:00 152837
7 11177 โรงพยาบาลเวียงสา น่าน ISWIN_V3 2442-12-30 00:00:00 152837
8 11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ISWIN_V3 2024-07-16 16:16:57 0
9 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา ISOnline 2024-07-16 16:14:51 0
10 10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ISOnline hosxpv4 2024-07-16 15:33:01 0
11 10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ISOnline 2024-07-16 15:26:21 0
12 13747 โรงพยาบาลราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ISWIN_V3 2024-07-16 15:10:07 0
13 10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ISWIN_V3 2024-07-16 15:02:26 0
14 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ลำพูน ISOnline 2024-07-16 14:54:23 0
15 10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย ISWIN_V3 2024-07-16 14:19:20 0
16 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ISWIN_V3 2024-07-16 14:16:46 0
17 10687 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี ISOnline hosxpv3 2024-07-16 14:16:06 0
18 10743 โรงพยาบาลระนอง ระนอง ISWIN_V3 2024-07-16 13:20:35 0
19 10725 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย ISOnline hosxpv4 2024-07-16 11:28:22 0
20 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร ISOnline 2024-07-16 11:24:17 0
21 11189 โรงพยาบาลเทิง เชียงราย ISOnline 2024-07-16 11:23:09 0
22 10988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำนาจเจริญ ISOnline hosxpv4 2024-07-16 09:25:46 0
23 11049 โรงพยาบาลศรีวิไล บึงกาฬ ISOnline hosxpv4 2024-07-16 09:24:03 0
24 22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์ ISOnline hosxpv3 2024-07-16 08:37:41 0
25 10717 โรงพยาบาลพะเยา พะเยา ISWIN_V3 2024-07-16 08:11:20 0
26 10717 โรงพยาบาลพะเยา พะเยา PHER+ 2024-07-16 08:11:20 0
27 11194 โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย ISWIN_V3 2024-07-16 03:05:15 0
28 11142 โรงพยาบาลลี้ ลำพูน ISOnline hosxpv3 2024-07-16 00:06:50 0
29 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ISOnline 2024-07-15 23:37:07 0
30 10930 โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ ISOnline hosxpv4 2024-07-15 23:30:25 0
31 10687 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี ISOnline 2024-07-15 23:23:14 0
32 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย ISOnline hosxpv3 2024-07-15 23:06:31 0
33 10994 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู ISOnline hosxpv3 2024-07-15 22:30:23 0
34 11023 โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-07-15 22:25:33 0
35 10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร ISOnline hosxpv4 2024-07-15 19:22:47 0
36 10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี สุรินทร์ ISWIN_V3 2024-07-15 19:21:12 0
37 10991 โรงพยาบาลนากลาง หนองบัวลำภู ISOnline hosxpv3 2024-07-15 17:44:03 0
38 11090 โรงพยาบาลกุดบาก สกลนคร ISOnline hosxpv3 2024-07-15 16:37:52 0
39 10672 โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง 2.2.16 other 2024-07-15 16:31:56 0
40 10705 โรงพยาบาลเลย เลย ISOnline hosxpv3 2024-07-15 16:10:51 0
41 11097 โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร ISOnline 2024-07-15 16:04:35 0
42 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ISOnline 2024-07-15 13:46:11 0
43 10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา ISWIN_V3 2024-07-15 13:21:19 0
44 11448 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย ISOnline 2024-07-15 12:51:18 0
45 10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม ISWIN_V3 2024-07-15 11:11:20 0
46 10716 โรงพยาบาลน่าน น่าน ISWIN_V3 2024-07-15 10:50:45 0
47 23367 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบัวลำภู ISOnline 2024-07-15 10:50:14 0
48 10720 โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี ISOnline hosxpv3 2024-07-15 09:26:50 1
49 11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-07-15 09:26:45 1
50 10992 โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวลำภู ISOnline hosxpv4 2024-07-15 08:58:31 1
51 10664 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ISOnline ppk11 2024-07-15 08:22:14 1
52 11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ISWIN_V3 2024-07-15 07:46:25 1
53 11013 โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-07-15 00:54:28 1
54 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย ISOnline 2024-07-14 23:47:40 1
55 10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชัยนาท ISOnline hosxpv3 2024-07-14 15:54:24 1
56 10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ISWIN_V3 2024-07-14 15:54:15 1
57 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ISOnline hosxpv3 2024-07-14 09:09:22 2
58 11192 โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย ISWIN_V3 2024-07-14 07:37:01 2
59 11020 โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-07-14 06:41:54 2
60 10741 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต ISOnline hosxpv4 2024-07-14 00:03:11 2
61 10701 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร ISOnline hosxpv3 2024-07-13 23:07:58 2
62 11108 โรงพยาบาลเรณูนคร นครพนม ISOnline hosxpv3 2024-07-12 23:21:49 3
63 11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-07-12 12:56:59 3
64 11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-07-11 23:33:30 4
65 10990 โรงพยาบาลลืออำนาจ อำนาจเจริญ ISOnline hosxpv4 2024-07-11 16:18:35 4
66 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น แพร่ ISOnline 2024-07-11 15:56:56 4
67 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น แพร่ PHER+ 2024-07-11 15:56:56 4
68 11098 โรงพยาบาลอากาศอำนวย สกลนคร ISOnline 2024-07-11 15:47:56 4
69 10926 โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์ ISOnline hosxpv3 2024-07-11 14:18:09 4
70 10695 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี ISWIN_V3 2024-07-11 14:00:58 4
71 10905 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์ ISOnline hosxpv3 2024-07-11 13:09:15 4
72 10986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ISOnline hosxpv4 2024-07-11 12:08:21 4
73 11074 โรงพยาบาลเมยวดี ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-07-11 09:40:27 5
74 10681 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ISWIN_V3 2024-07-11 09:24:12 5
75 10680 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ISWIN_V3 2024-07-10 14:41:51 5
76 21984 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี ISOnline hosxpv3 2024-07-10 14:20:23 5
77 21984 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี PHER+ hosxpv3 2024-07-10 14:20:23 5
78 11443 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี ISWIN_V3 2024-07-10 11:41:29 5
79 11028 โรงพยาบาลนายูง อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-07-10 09:02:26 6
80 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย ISOnline hosxpv4 2024-07-09 23:45:57 6
81 11242 โรงพยาบาลพบพระ ตาก ISOnline hospitalos 2024-07-09 16:37:26 6
82 11034 โรงพยาบาลภูเรือ เลย ISOnline 2024-07-09 14:40:35 6
83 11411 โรงพยาบาลห้วยยอด ตรัง ISWIN_V3 2024-07-09 14:19:00 6
84 10688 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา ISOnline hosxpv4 2024-07-09 13:43:06 6
85 10748 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี ISWIN_V3 2024-07-09 12:18:34 6
86 11022 โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-07-08 21:18:21 7
87 10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก ISOnline hosxpv3 2024-07-08 17:22:38 7
88 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง น่าน ISOnline hosxpv3 2024-07-08 16:04:41 7
89 10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน ISWIN_V3 2024-07-08 08:50:27 8
90 21323 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร สกลนคร ISOnline hosxpv3 2024-07-07 23:45:30 8
91 11153 โรงพยาบาลแม่พริก ลำปาง ISWIN_V3 2024-07-07 23:08:17 8
92 11192 โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย PHER+ 2024-07-06 17:33:14 9
93 10819 โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี PHER+ hosxpv4 2024-07-05 15:12:40 10
94 10819 โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี PHER+ 2024-07-05 15:12:40 10
95 10819 โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี ISWIN_V3 2024-07-05 15:12:40 10
96 10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ISOnline 2024-07-05 14:49:45 10
97 10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ISWIN_V3 2024-07-05 14:15:41 10
98 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม ลำปาง ISWIN_V3 2024-07-05 04:06:43 11
99 11153 โรงพยาบาลแม่พริก ลำปาง PHER+ 2024-07-04 19:46:42 11
100 10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ราชบุรี ISWIN_V3 2024-07-04 14:50:15 11
101 10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร ISWIN_V3 2024-07-04 11:53:00 11
102 10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร PHER+ 2024-07-04 11:45:49 11
103 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ISOnline 2024-07-04 11:39:34 11
104 10870 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว ISWIN_V3 2024-07-03 23:38:05 12
105 10987 โรงพยาบาลพนา อำนาจเจริญ ISOnline hosxpv4 2024-07-03 23:34:52 12
106 10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ISWIN_V3 2024-07-02 23:38:06 13
107 10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ISWIN_V3 hosxpv3 2024-07-02 23:38:06 13
108 10742 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ISWIN_V3 2024-07-02 13:13:37 13
109 10905 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์ PHER+ hosxpv3 2024-07-02 00:37:19 14
110 11173 โรงพยาบาลแม่จริม น่าน ISOnline hosxpv3 2024-07-01 19:50:27 14
111 11154 โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง ISWIN_V3 2024-07-01 16:17:12 14
112 11320 โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ISWIN_V3 2024-07-01 15:17:08 14
113 11451 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นครพนม ISOnline hosxpv3 2024-07-01 14:49:13 14
114 11469 โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ISWIN_V3 2024-07-01 08:05:52 15
115 11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย PHER+ 2024-06-30 21:43:34 15
116 11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด PHER+ hosxpv3 2024-06-30 19:15:44 15
117 10687 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี PHER+ hosxpv3 2024-06-30 08:16:15 16
118 28823 โรงพยาบาลดอยหลวง เชียงราย ISOnline hosxpv4 2024-06-29 23:14:15 16
119 10714 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน ISOnline pmk 2024-06-29 09:29:10 17
120 10740 โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา ISWIN_V3 2024-06-28 15:49:05 17
121 10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี ISOnline 2024-06-28 13:22:30 17
122 10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี PHER+ 2024-06-28 13:22:19 17
123 10753 โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ ISOnline hosxpv3 2024-06-28 11:27:40 17
124 11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง น่าน ISOnline 2024-06-26 17:04:55 19
125 11019 โรงพยาบาลทุ่งฝน อุดรธานี ISOnline 2024-06-26 11:41:28 19
126 11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-06-26 08:04:39 20
127 11097 โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร PHER+ 2024-06-26 03:42:54 20
128 11373 โรงพยาบาลกระบุรี ระนอง ISWIN_V3 2024-06-25 16:29:59 20
129 11356 โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต ISOnline hosxpv4 2024-06-25 12:00:04 20
130 10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระยอง ISOnline 2024-06-25 00:36:03 21
131 11043 โรงพยาบาลโซ่พิสัย บึงกาฬ ISOnline hosxpv3 2024-06-24 16:06:56 21
132 10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี PHER+ hosxpv3 2024-06-24 13:41:40 21
133 10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี ISOnline hosxpv3 2024-06-24 13:41:40 21
134 11092 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร ISOnline hosxpv3 2024-06-24 13:23:17 21
135 10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ ISOnline 2024-06-24 12:08:19 21
136 10663 โรงพยาบาลระยอง ระยอง ISOnline hosxpv3 2024-06-24 09:22:29 22
137 11308 โรงพยาบาลเขาย้อย เพชรบุรี PHER+ 2024-06-22 10:48:28 23
138 10741 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต PHER+ hosxpv4 2024-06-22 00:04:21 24
139 11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง ISOnline 2024-06-21 16:43:23 24
140 27990 โรงพยาบาลหนองฮี ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-06-21 14:54:44 24
141 10698 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก PHER+ hosxpv3 2024-06-21 14:49:29 24
142 10698 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก ISOnline 2024-06-21 14:49:29 24
143 10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา ISWIN_V3 infod 2024-06-21 11:23:50 24
144 11323 โรงพยาบาลละอุ่น ระนอง ISWIN_V3 2024-06-21 10:25:36 24
145 25059 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ISOnline 2024-06-21 10:06:39 24
146 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ ISOnline hosxpv3 2024-06-21 08:27:21 25
147 11135 โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่ ISOnline 2024-06-20 15:26:02 25
148 10730 โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี ISWIN_V3 2024-06-20 13:45:11 25
149 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย ISOnline hosxpv3 2024-06-19 23:57:02 26
150 10900 โรงพยาบาลประโคนชัย บุรีรัมย์ ISWIN_V3 2024-06-19 15:40:56 26
151 11305 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ISWIN_V3 2024-06-17 16:44:12 28
152 11039 โรงพยาบาลผาขาว เลย ISOnline hosxpv3 2024-06-16 22:45:44 29
153 11450 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร ISOnline hosxpv3 2024-06-16 15:43:02 29
154 10661 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี ISWIN_V3 ssb 2024-06-16 12:21:07 29
155 10703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ISOnline hosxpv3 2024-06-15 13:44:41 30
156 11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน ISOnline hosxpv4 2024-06-11 22:59:09 34
157 27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-06-11 13:54:21 34
158 11175 โรงพยาบาลนาน้อย น่าน ISOnline hosxpv3 2024-06-11 05:44:47 35
159 10880 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา ISOnline hosxpv3 2024-06-11 00:41:46 35
160 11039 โรงพยาบาลผาขาว เลย PHER+ hosxpv3 2024-06-10 10:13:35 35
161 10801 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี PHER+ hosxpv3 2024-06-08 21:25:13 37
162 10801 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี ISOnline hosxpv3 2024-06-08 21:25:13 37
163 11127 โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม่ ISOnline 2024-06-08 09:38:01 38
164 10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ISOnline 2024-06-07 15:27:43 38
165 10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก PHER+ hosxpv4 2024-06-07 15:26:35 38
166 10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ISOnline 2024-06-07 09:14:14 39
167 10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระยอง ISOnline hosxpv3 2024-06-02 23:30:06 43
168 10900 โรงพยาบาลประโคนชัย บุรีรัมย์ PHER+ 2024-05-30 14:40:01 46
169 10900 โรงพยาบาลประโคนชัย บุรีรัมย์ PHER+ hosxpv3 2024-05-30 14:40:01 46
170 11024 โรงพยาบาลน้ำโสม อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-05-29 11:41:32 47
171 10768 โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ISOnline hosxpv4 2024-05-28 09:29:41 49
172 11335 โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช ISWIN_V3 2024-05-25 16:07:42 51
173 11046 โรงพยาบาลเซกา บึงกาฬ ISOnline hosxpv3 2024-05-25 15:08:04 51
174 11047 โรงพยาบาลปากคาด บึงกาฬ ISOnline hosxpv4 2024-05-23 15:35:45 53
175 10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ISOnline himpro 2024-05-22 13:59:49 54
176 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ISOnline hosxpv3 2024-05-21 20:01:31 55
177 11029 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-05-21 08:51:54 56
178 10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี ISOnline hosxpv3 2024-05-20 13:36:25 56
179 10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี PHER+ hosxpv3 2024-05-20 13:36:24 56
180 10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด PHER+ 2024-05-16 10:07:27 60
181 10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ISWIN_V3 2024-05-16 10:07:27 60
182 10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด PHER+ hosxpv3 2024-05-16 10:07:27 60
183 11310 โรงพยาบาลชะอำ เพชรบุรี ISOnline hosxpv4 2024-05-15 11:33:46 61
184 23367 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบัวลำภู ISOnline hosxpv4 2024-05-14 13:57:41 62
185 11268 โรงพยาบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์ ISOnline hosxpv4 2024-05-13 08:32:30 64
186 10681 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี PHER+ 2024-05-08 13:25:47 68
187 10693 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี ISOnline hosxpv3 2024-05-08 11:14:39 68
188 11374 โรงพยาบาลสุขสำราญ ระนอง ISOnline hosxpv4 2024-05-08 09:26:49 69
189 11189 โรงพยาบาลเทิง เชียงราย ISWIN_V3 2024-05-07 13:57:50 69
190 10777 โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา ISOnline 2024-05-06 22:48:39 70
191 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ISOnline hosxpv3 2024-05-05 16:53:43 71
192 11192 โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย ISWIN_V3 hosxpv4 2024-05-03 03:28:54 74
193 10693 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี PHER+ hosxpv3 2024-04-30 10:59:56 76
194 10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี PHER+ 2024-04-30 08:57:15 77
195 10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี PHER+ hosxpv3 2024-04-30 08:57:15 77
196 10689 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง ISOnline hosxpv4 2024-04-29 10:34:07 77
197 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ลำพูน ISOnline hosxpv3 2024-04-28 14:03:17 78
198 11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น เชียงราย ISOnline hosxpv4 2024-04-28 09:24:50 79
199 11097 โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร PHER+ hosxpv3 2024-04-26 16:14:10 80
200 11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน PHER+ 2024-04-25 08:20:13 82
201 10683 โรงพยาบาลตรัง ตรัง ISWIN_V3 2024-04-25 07:21:04 82
202 10715 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ ISOnline 2024-04-25 00:45:46 82
203 11194 โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย PHER+ 2024-04-24 23:20:59 82
204 11266 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ISOnline 2024-04-24 16:32:37 82
205 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย PHER+ hosxpv4 2024-04-23 03:15:23 84
206 25058 โรงพยาบาลกู่แก้ว อุดรธานี ISOnline hosxpv3 2024-04-23 00:03:33 84
207 10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม ISOnline 2024-04-20 01:52:13 87
208 11035 โรงพยาบาลท่าลี่ เลย ISOnline hosxpv3 2024-04-19 23:45:05 87
209 11041 โรงพยาบาลพรเจริญ บึงกาฬ ISOnline hosxpv4 2024-04-19 18:49:29 87
210 10672 โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง PHER+ other 2024-04-19 16:31:09 87
211 10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ISOnline hosxpv3 2024-04-19 10:47:50 87
212 10884 โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา ISWIN_V3 2024-04-18 02:37:25 89
213 41509 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ISOnline hosxpv3 2024-04-17 23:54:11 89
214 10698 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก ISOnline hosxpv3 2024-04-17 23:29:42 89
215 11088 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ ISOnline hosxpv3 2024-04-17 21:26:33 89
216 11031 โรงพยาบาลเชียงคาน เลย ISOnline hosxpv3 2024-04-17 08:47:05 90
217 25017 โรงพยาบาลภูเพียง น่าน ISWIN_V3 2024-04-17 08:44:52 90
218 25017 โรงพยาบาลภูเพียง น่าน PHER+ 2024-04-17 08:44:52 90
219 11373 โรงพยาบาลกระบุรี ระนอง PHER+ 2024-04-16 23:19:49 90
220 11100 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร ISOnline hosxpv3 2024-04-16 23:03:01 90
221 24704 โรงพยาบาลกุดรัง มหาสารคาม ISOnline hosxpv3 2024-04-16 23:02:06 90
222 11088 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ PHER+ hosxpv3 2024-04-16 21:45:49 90
223 11149 โรงพยาบาลงาว ลำปาง PHER+ 2024-04-16 21:37:44 90
224 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ISOnline hosxpv3 2024-04-16 20:16:26 90
225 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน PHER+ hosxpv3 2024-04-16 20:16:26 90
226 10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ ISWIN_V3 2024-04-16 15:45:20 90
227 11216 โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์ ISOnline hosxpv3 2024-04-16 09:12:12 91
228 11181 โรงพยาบาลสันติสุข น่าน ISOnline hosxpv3 2024-04-16 00:19:25 91
229 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม ISOnline hosxpv3 2024-04-14 23:59:05 92
230 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม PHER+ hosxpv3 2024-04-14 23:59:05 92
231 11252 โรงพยาบาลบางระกำ พิษณุโลก ISOnline hosxpv3 2024-04-14 23:31:47 92
232 10742 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี PHER+ 2024-04-14 23:18:41 92
233 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม ISOnline 2024-04-14 23:04:01 92
234 11072 โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-04-14 20:22:01 92
235 10884 โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา PHER+ 2024-04-14 19:19:25 92
236 10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา PHER+ 2024-04-14 19:13:07 92
237 11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด PHER+ hosxpv3 2024-04-14 09:11:25 93
238 10777 โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา PHER+ hosxpv4 2024-04-14 00:34:43 93
239 10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี สุรินทร์ PHER+ 2024-04-13 23:51:12 93
240 11189 โรงพยาบาลเทิง เชียงราย PHER+ 2024-04-13 07:16:48 94
241 11085 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์ ISOnline 2024-04-12 14:33:20 94
242 10967 โรงพยาบาลมหาชนะชัย ยโสธร ISOnline hosxpv3 2024-04-12 14:19:29 94
243 10809 โรงพยาบาลวิหารแดง สระบุรี ISOnline hosxpv3 2024-04-12 13:59:39 94
244 11430 โรงพยาบาลยะรัง ปัตตานี ISOnline 2024-04-11 13:14:27 95
245 11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี ISOnline 2024-04-11 12:42:19 95
246 11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี PHER+ 2024-04-11 12:41:08 95
247 11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี PHER+ hosxpv3 2024-04-11 12:40:52 95
248 11040 โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ ISOnline hosxpv3 2024-04-11 08:45:49 96
249 10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ISOnline hosxpv3 2024-04-09 10:31:22 97
250 11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-04-08 23:46:55 98
251 11138 โรงพยาบาลแม่วาง เชียงใหม่ ISOnline hosxpv3 2024-04-08 16:05:47 98
252 11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-04-08 15:33:21 98
253 11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด PHER+ hosxpv3 2024-04-08 15:33:20 98
254 11138 โรงพยาบาลแม่วาง เชียงใหม่ PHER+ hosxpv3 2024-04-07 22:05:14 99
255 11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ISWIN_V3 2024-04-07 18:19:34 99
256 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม PHER+ 2024-04-07 07:33:01 100
257 11223 โรงพยาบาลหนองฉาง อุทัยธานี ISOnline hosxpv3 2024-04-06 23:33:51 100
258 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ISOnline 2024-04-06 15:43:45 100
259 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร ISOnline hosxpv3 2024-04-06 01:09:06 101
260 11203 โรงพยาบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน ISOnline hosxpv3 2024-04-04 16:05:42 102
261 10777 โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา ISOnline hosxpv4 2024-04-04 15:34:17 102
262 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เชียงราย ISOnline hosxpv4 2024-04-04 11:19:12 102
263 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เชียงราย PHER+ hosxpv4 2024-04-04 11:19:07 102
264 11240 โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก ISOnline hospitalos 2024-04-03 21:44:16 103
265 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย ISOnline hosxpv4 2024-04-03 10:36:08 103
266 11131 โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ISOnline 2024-04-03 03:26:58 104
267 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น PHER+ 2024-04-03 00:19:06 104
268 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น ISOnline 2024-04-03 00:19:05 104
269 10981 โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ ISOnline 2024-04-02 16:53:58 104
270 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา ISOnline hosxpv4 2024-04-02 15:43:25 104
271 11072 โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด ISOnline 2024-04-02 10:24:30 104
272 11164 โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์ ISOnline hosxpv4 2024-04-02 03:05:52 105
273 11164 โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์ PHER+ hosxpv4 2024-04-02 03:05:52 105
274 11166 โรงพยาบาลร้องกวาง แพร่ ISOnline 2024-04-01 16:52:26 105
275 11187 โรงพยาบาลปง พะเยา ISOnline hosxpv4 2024-04-01 16:32:45 105
276 10981 โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ ISOnline hosxpv3 2024-04-01 12:10:37 105
277 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ISOnline hosxpv4 2024-04-01 07:36:53 106
278 11190 โรงพยาบาลพาน เชียงราย ISOnline hosxpv4 2024-03-31 23:18:29 106
279 11066 โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-03-31 15:04:51 106
280 11429 โรงพยาบาลยะหริ่ง ปัตตานี ISOnline hosxpv4 2024-03-29 14:20:50 108
281 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น PHER+ ihospital 2024-03-29 11:49:16 108
282 11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย หนองคาย ISOnline hosxpv3 2024-03-29 08:47:35 109
283 11018 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี ISOnline hosxpv4 2024-03-28 22:54:25 109
284 11209 โรงพยาบาลโกรกพระ นครสวรรค์ ISOnline hosxpv3 2024-03-28 08:44:42 110
285 11207 โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน ISWIN_V3 2024-03-27 20:01:53 110
286 11207 โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน ISWIN_V3 hosxpv4 2024-03-27 20:01:53 110
287 11207 โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน PHER+ hosxpv4 2024-03-27 20:01:53 110
288 27989 โรงพยาบาลเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-03-27 10:14:00 110
289 11259 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ISOnline 2024-03-27 09:52:15 110
290 11238 โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก ISOnline hosxpv4 2024-03-26 18:01:27 111
291 11221 โรงพยาบาลทัพทัน อุทัยธานี ISOnline 2024-03-25 12:42:01 112
292 11123 โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่ ISOnline hosxpv3 2024-03-21 18:05:41 116
293 11272 โรงพยาบาลเขาค้อ เพชรบูรณ์ ISOnline 2024-03-20 12:41:47 117
294 10918 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ ISOnline hosxpv3 2024-03-20 01:27:00 118
295 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอนแก่น ISOnline hosxpv3 2024-03-20 00:36:30 118
296 11270 โรงพยาบาลน้ำหนาว เพชรบูรณ์ ISOnline hosxpv3 2024-03-19 21:36:45 118
297 11226 โรงพยาบาลลานสัก อุทัยธานี ISOnline hosxpv4 2024-03-19 20:48:02 118
298 10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ ISWIN_V3 hosxpv4 2024-03-19 10:15:53 118
299 10686 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี ISWIN_V3 ssb 2024-03-17 08:25:14 121
300 10686 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี ISWIN_V3 2024-03-17 08:25:14 121
301 11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ ร้อยเอ็ด ISOnline hosxpv3 2024-03-14 09:29:51 124
302 10723 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก ISOnline pmk 2024-03-13 16:46:27 124
303 10723 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก PHER+ pmk 2024-03-13 16:36:42 124
304 11139 โรงพยาบาลแม่ออน เชียงใหม่ ISOnline hospitalos 2024-03-13 05:09:54 125
305 11162 โรงพยาบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์ ISOnline hosxpv4 2024-03-12 15:20:09 125
306 11161 โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์ ISOnline 2024-03-12 08:29:40 126
307 10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ISOnline hosxpv4 2024-03-11 10:53:33 126
308 27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ ISOnline hosxpv3 2024-03-08 10:35:22 129
309 11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ISOnline hosxpv4 2024-03-07 14:41:44 130
310 41436 โรงพยาบาลฉลอง ภูเก็ต ISOnline hosxpv4 2024-03-07 13:26:35 130
311 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง น่าน ISWIN_V3 hosxpv3 2024-03-07 11:40:38 130
312 11187 โรงพยาบาลปง พะเยา PHER+ hosxpv4 2024-03-05 17:07:56 132
313 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร PHER+ hosxpv3 2024-03-04 10:58:42 133
314 10686 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี ISOnline 2024-03-03 10:12:04 134
315 11272 โรงพยาบาลเขาค้อ เพชรบูรณ์ ISOnline hosxpv3 2024-03-02 14:46:48 135
316 11199 โรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ISOnline hosxpv4 2024-03-02 11:46:43 135
317 11243 โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก ISOnline hospitalos 2024-03-02 10:48:08 135
318 10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี สุรินทร์ ISOnline hosxpv3 2024-02-29 22:46:31 137
319 11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี ISWIN_V3 2024-02-28 23:40:31 138
320 10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ISWIN_V3 2024-02-28 15:55:48 138
321 11098 โรงพยาบาลอากาศอำนวย สกลนคร ISOnline hosxpv3 2024-02-27 15:13:41 139
322 11131 โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ISOnline hosxpv3 2024-02-25 21:31:14 141
323 11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม ISOnline hosxpv3 2024-02-25 15:51:00 141
324 11160 โรงพยาบาลน้ำปาด อุตรดิตถ์ ISOnline hosxpv4 2024-02-24 18:55:03 142
325 11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย ISWIN_V3 2024-02-23 23:36:37 143
326 11423 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปัตตานี ISOnline hosxpv3 2024-02-22 14:10:26 144
327 11127 โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม่ ISOnline hosxpv3 2024-02-21 13:26:01 145
328 10897 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์ ISOnline 2024-02-13 16:12:05 153
329 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ISOnline hosxpv3 2024-02-13 09:21:42 154
330 11239 โรงพยาบาลสามเงา ตาก ISOnline hosxpv3 2024-02-07 20:44:57 159
331 11111 โรงพยาบาลนาหว้า นครพนม ISOnline hosxpv3 2024-02-05 10:45:48 161
332 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม ลำปาง PHER+ 2024-02-02 14:21:06 164
333 11034 โรงพยาบาลภูเรือ เลย ISOnline hosxpv3 2024-02-01 00:04:49 166
334 10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ISWIN_V3 hosxpv3 2024-01-31 20:55:30 166
335 10677 โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี ISWIN_V3 2024-01-31 12:59:34 166
336 10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ISOnline ssb 2024-01-30 10:11:26 167
337 10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ สุรินทร์ ISWIN_V3 2024-01-29 09:07:15 169
338 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ISWIN_V3 hosxpv4 2024-01-26 15:55:10 171
339 11050 โรงพยาบาลบุ่งคล้า บึงกาฬ ISOnline hosxpv4 2024-01-26 15:14:51 171
340 10745 โรงพยาบาลสงขลา สงขลา ISOnline 2024-01-26 13:46:20 171
341 40745 โรงพยาบาลภูกามยาว พะเยา ISOnline hosxpv4 2024-01-26 11:11:51 171
342 0000109720 ISOnline hosxpv3 2024-01-24 16:19:58 173
343 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ เชียงใหม่ ISOnline hospitalos 2024-01-24 11:18:00 173
344 10972 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ISOnline hosxpv3 2024-01-24 11:08:35 173
345 10987 โรงพยาบาลพนา อำนาจเจริญ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-23 19:51:41 174
346 11162 โรงพยาบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-23 15:57:12 174
347 11034 โรงพยาบาลภูเรือ เลย 2.3.2 hosxpv3 2024-01-23 14:17:32 174
348 10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2.3.2 hosxpv3 2024-01-23 11:55:33 174
349 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2.3.2 hosxpv3 2024-01-23 10:09:25 174
350 10930 โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-22 23:02:56 175
351 10689 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง 2.3.2 hosxpv4 2024-01-22 16:54:30 175
352 11074 โรงพยาบาลเมยวดี ร้อยเอ็ด 2.3.2 hosxpv3 2024-01-22 14:15:30 175
353 11236 โรงพยาบาลปางศิลาทอง กำแพงเพชร 2.3.2 hosxpv3 2024-01-22 09:05:19 176
354 10720 โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี 2.3.2 hosxpv3 2024-01-22 08:46:57 176
355 10880 โรงพยาบาลขามสะแกแสง นครราชสีมา 2.3.2 hosxpv3 2024-01-22 01:48:49 176
356 28823 โรงพยาบาลดอยหลวง เชียงราย 2.3.2 hosxpv4 2024-01-22 00:55:10 176
357 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย 2.3.2 hosxpv3 2024-01-21 21:05:50 176
358 10981 โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-21 17:21:59 176
359 11013 โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี 2.3.2 hosxpv3 2024-01-21 16:27:03 176
360 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-21 14:22:30 176
361 11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง น่าน 2.3.2 2024-01-21 10:01:05 176
362 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม 2.3.2 2024-01-20 23:02:56 177
363 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 2.3.2 hosxpv3 2024-01-20 19:18:07 177
364 11092 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร 2.3.2 hosxpv3 2024-01-20 16:15:16 177
365 11242 โรงพยาบาลพบพระ ตาก 2.3.2 hospitalos 2024-01-19 22:59:57 178
366 0000109720 2.3.2 hosxpv3 2024-01-19 11:55:42 178
367 10990 โรงพยาบาลลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-19 11:12:56 178
368 10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระยอง 2.3.2 hosxpv3 2024-01-19 04:47:53 179
369 10926 โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-18 20:27:53 179
370 10745 โรงพยาบาลสงขลา สงขลา 2.3.2 2024-01-18 16:04:59 179
371 10746 โรงพยาบาลสตูล สตูล ISWIN_V3 2024-01-18 11:02:43 179
372 10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2.3.2 hosxpv4 2024-01-18 10:51:59 179
373 11356 โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต 2.3.2 hosxpv4 2024-01-18 10:14:37 179
374 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.3.2 hosxpv4 2024-01-17 23:45:25 180
375 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น แพร่ 2.3.2 2024-01-17 23:01:25 180
376 11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน 2.3.2 hosxpv4 2024-01-16 23:43:10 181
377 25058 โรงพยาบาลกู่แก้ว อุดรธานี 2.3.2 hosxpv3 2024-01-16 15:08:40 181
378 10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2.3.2 ssb 2024-01-16 14:39:13 181
379 25059 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 2.3.2 hosxpv4 2024-01-16 09:38:41 182
380 11023 โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี 2.3.2 hosxpv3 2024-01-16 09:16:36 182
381 11020 โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี 2.3.2 hosxpv3 2024-01-15 14:18:25 182
382 11214 โรงพยาบาลตาคลี นครสวรรค์ 2.3.2 2024-01-15 13:45:34 182
383 10777 โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 2.3.2 hosxpv4 2024-01-15 07:36:55 183
384 10991 โรงพยาบาลนากลาง หนองบัวลำภู 2.3.2 hosxpv3 2024-01-15 07:30:48 183
385 10687 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี 2.3.2 hosxpv3 2024-01-14 23:59:35 183
386 10741 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต 2.3.2 hosxpv4 2024-01-14 23:47:30 183
387 10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชัยนาท 2.3.2 hosxpv3 2024-01-14 23:11:26 183
388 11043 โรงพยาบาลโซ่พิสัย บึงกาฬ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-14 20:37:23 183
389 11216 โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-14 20:32:55 183
390 11209 โรงพยาบาลโกรกพระ นครสวรรค์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-14 10:15:17 183
391 10714 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน 2.3.2 pmk 2024-01-13 16:25:57 184
392 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา 2.3.2 hosxpv4 2024-01-13 14:48:18 184
393 11161 โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์ 2.3.2 2024-01-13 08:34:25 185
394 11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-12 17:29:54 185
395 10994 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 2.3.2 hosxpv3 2024-01-12 09:31:43 186
396 11190 โรงพยาบาลพาน เชียงราย 2.3.2 hosxpv4 2024-01-11 22:53:19 186
397 11039 โรงพยาบาลผาขาว เลย 2.3.2 hosxpv3 2024-01-11 12:04:08 186
398 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 2.3.2 hosxpv3 2024-01-11 11:26:23 186
399 10725 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย 2.3.2 hosxpv4 2024-01-11 10:25:54 186
400 10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก 2.3.2 hosxpv3 2024-01-11 09:19:49 187
401 10688 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 2.3.2 hosxpv4 2024-01-11 08:08:56 187
402 11243 โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก 2.3.2 hospitalos 2024-01-10 22:25:16 187
403 10992 โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวลำภู 2.3.2 hosxpv4 2024-01-10 15:12:32 187
404 10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2.3.2 2024-01-10 08:32:39 188
405 11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น เชียงราย 2.3.2 hosxpv4 2024-01-09 16:53:29 188
406 11050 โรงพยาบาลบุ่งคล้า บึงกาฬ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-09 11:30:45 188
407 10664 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2.3.2 ppk11 2024-01-08 09:50:01 189
408 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-08 08:47:20 190
409 11159 โรงพยาบาลท่าปลา อุตรดิตถ์ 2.3.2 2024-01-07 18:48:38 190
410 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เชียงราย 2.3.2 hosxpv4 2024-01-07 13:14:59 190
411 11049 โรงพยาบาลศรีวิไล บึงกาฬ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-06 16:10:55 191
412 11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 2.3.2 hosxpv3 2024-01-05 23:39:01 192
413 11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี พิจิตร 2.3.2 hosxpv3 2024-01-05 17:21:56 192
414 11190 โรงพยาบาลพาน เชียงราย PHER+ hosxpv4 2024-01-05 13:34:04 192
415 11218 โรงพยาบาลลาดยาว นครสวรรค์ 2.3.2 hospitalos 2024-01-05 11:29:01 192
416 10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ราชบุรี PHER+ 2024-01-05 09:59:19 192
417 10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 2.3.2 hosxpv4 2024-01-05 00:29:31 193
418 10698 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 23:03:50 193
419 11149 โรงพยาบาลงาว ลำปาง ISWIN_V3 2024-01-04 22:41:38 193
420 10663 โรงพยาบาลระยอง ระยอง 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 22:40:07 193
421 11163 โรงพยาบาลพิชัย อุตรดิตถ์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 18:00:35 193
422 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 17:54:01 193
423 11173 โรงพยาบาลแม่จริม น่าน 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 16:07:24 193
424 10967 โรงพยาบาลมหาชนะชัย ยโสธร 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 16:04:25 193
425 21984 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 15:01:03 193
426 10705 โรงพยาบาลเลย เลย 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 14:36:57 193
427 10768 โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2.3.2 hosxpv4 2024-01-04 14:08:59 193
428 11084 โรงพยาบาลคำม่วง กาฬสินธุ์ 2.3.2 2024-01-04 10:46:58 193
429 11214 โรงพยาบาลตาคลี นครสวรรค์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 08:52:26 194
430 11214 โรงพยาบาลตาคลี นครสวรรค์ ISOnline hosxpv3 2024-01-04 08:52:23 194
431 22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 08:11:13 194
432 10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 07:46:32 194
433 11123 โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-04 01:50:38 194
434 10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม 2.3.2 2024-01-04 00:08:57 194
435 11187 โรงพยาบาลปง พะเยา 2.3.2 hosxpv4 2024-01-03 23:46:41 194
436 11175 โรงพยาบาลนาน้อย น่าน 2.3.2 hosxpv3 2024-01-03 22:35:30 194
437 11135 โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-03 20:54:58 194
438 10918 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-03 16:48:01 194
439 11207 โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน PHER+ 2024-01-03 14:47:05 194
440 11225 โรงพยาบาลบ้านไร่ อุทัยธานี 2.3.2 hosxpv4 2024-01-03 13:40:56 194
441 10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี 2.3.2 2024-01-03 10:25:09 194
442 41509 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2.3.2 hosxpv3 2024-01-03 08:02:09 195
443 11097 โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร 2.3.2 hosxpv3 2024-01-03 02:37:19 195
444 11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด 2.3.2 hosxpv3 2024-01-03 00:26:02 195
445 10723 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 2.3.2 pmk 2024-01-02 23:31:51 195
446 11272 โรงพยาบาลเขาค้อ เพชรบูรณ์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-02 23:08:37 195
447 11035 โรงพยาบาลท่าลี่ เลย 2.3.2 hosxpv3 2024-01-02 16:26:29 195
448 10745 โรงพยาบาลสงขลา สงขลา 2.3.2 hosxpv4 2024-01-02 16:02:32 195
449 11041 โรงพยาบาลพรเจริญ บึงกาฬ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-02 15:47:50 195
450 11221 โรงพยาบาลทัพทัน อุทัยธานี 2.3.2 hosxpv3 2024-01-02 13:03:28 195
451 10988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-02 12:43:17 195
452 11266 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-02 11:14:48 195
453 10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี สุรินทร์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-02 10:45:34 195
454 10804 โรงพยาบาลสรรพยา ชัยนาท 2.3.2 hosxpv3 2024-01-02 10:06:33 195
455 10804 โรงพยาบาลสรรพยา ชัยนาท PHER+ hosxpv3 2024-01-02 10:06:33 195
456 11108 โรงพยาบาลเรณูนคร นครพนม 2.3.2 hosxpv3 2024-01-02 08:52:55 196
457 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2.3.2 hosxpv3 2024-01-02 07:17:10 196
458 11164 โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-02 01:07:12 196
459 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม 2.3.2 hosxpv4 2024-01-01 21:55:23 196
460 27990 โรงพยาบาลหนองฮี ร้อยเอ็ด 2.3.2 hosxpv3 2024-01-01 21:41:25 196
461 11077 โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์ 2.3.2 hosxpv3 2024-01-01 15:38:17 196
462 11231 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 2.3.2 hosxpv3 2024-01-01 11:25:59 196
463 11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 2.3.2 hosxpv3 2024-01-01 10:15:39 196
464 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2.3.2 hosxpv3 2024-01-01 09:03:52 197
465 11100 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร 2.3.2 hosxpv3 2024-01-01 05:39:07 197
466 11161 โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์ 2.3.2 hosxpv4 2024-01-01 03:04:43 197
467 11072 โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด 2.3.2 hosxpv3 2024-01-01 00:57:18 197
468 11239 โรงพยาบาลสามเงา ตาก 2.3.2 hosxpv3 2024-01-01 00:19:05 197
469 11046 โรงพยาบาลเซกา บึงกาฬ PHER+ hosxpv3 2023-12-31 23:06:49 197
470 10661 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี PHER+ 2023-12-30 14:52:37 198
471 10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา PHER+ 2023-12-27 13:50:45 201
472 10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี PHER+ 2023-12-18 10:11:54 210
473 10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี PHER+ hosxpv3 2023-12-18 10:11:54 210
474 10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 สุพรรณบุรี PHER+ hosxpv4 2023-12-18 03:05:57 211
475 10746 โรงพยาบาลสตูล สตูล PHER+ 2023-12-14 10:16:44 214
476 10746 โรงพยาบาลสตูล สตูล PHER+ hosxpv3 2023-12-14 10:16:44 214
477 11189 โรงพยาบาลเทิง เชียงราย PHER+ 2023-12-13 15:23:40 215
478 10998 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น PHER+ hosxpv3 2023-12-05 09:55:14 223
479 10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ PHER+ hosxpv3 2023-12-02 14:49:00 226
480 12275 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ISOnline hosxpv3 2023-12-02 09:11:25 227
481 10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ISOnline hosxpv3 2023-11-27 00:14:48 232
482 11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี PHER+ 2023-11-25 22:32:19 233
483 11099 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร PHER+ hosxpv3 2023-11-21 23:22:28 237
484 11072 โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด PHER+ hosxpv3 2023-11-14 11:47:26 244
485 12275 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น PHER+ hosxpv3 2023-11-03 15:21:01 255
486 11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม ลำปาง PHER+ 2023-10-17 14:01:33 272
487 10684 โรงพยาบาลยะลา ยะลา PHER+ 2023-10-11 15:45:15 278
488 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น PHER+ hosxpv4 2023-10-01 20:42:37 288
489 10998 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น ISOnline hosxpv3 2023-09-29 16:09:45 290
490 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น PHER+ hosxpv3 2023-09-26 22:17:06 293
491 10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม PHER+ 2023-09-22 17:19:53 297
492 10711 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม PHER+ hosxpv3 2023-09-22 16:07:18 297
493 10989 โรงพยาบาลหัวตะพาน อำนาจเจริญ ISOnline hosxpv4 2023-08-28 09:23:14 323
494 10917 โรงพยาบาลจอมพระ สุรินทร์ PHER+ hosxpv3 2023-08-15 14:46:45 335
495 10661 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี PHER+ ssb 2023-07-27 14:46:20 354
496 11072 โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด PHER+ 2023-07-07 16:20:43 374
497 11010 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น PHER+ hosxpv3 2023-07-04 14:55:47 377
498 11010 โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น ISOnline hosxpv3 2023-07-04 14:55:34 377
499 11066 โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด PHER+ hosxpv3 2023-06-25 15:47:18 386
500 11242 โรงพยาบาลพบพระ ตาก PHER+ hospitalos 2023-06-07 19:01:04 404