กรุณารอสักครู่...
โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลล่าสุด (IS รพ to IS ส่วนกลาง)
เรียงจาก โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลล่าสุดอยู่ด้านบน
# รหัสสถานพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัด ส่งจาก HIS ส่งข้อมูลล่าสุดเมื่อ วัน ข้อมูลรายเดือน