กรุณารอสักครู่...

IS Database is ready

What new

  2/12/63 เพิ่มจังหวัดจาก list ชื่อ รพ. เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น //แนะนำโดย k.เกวลี 2/12/63 เพิ่มโรงพยาบาลระดับ F2 (เดิม A S M1) //แนะนำโดย k.เกวลี 5/11/63 เพิ่มเติมเงื่อนไข ตัวแปรอาชีพ (OCCU) ต้องไม่มีค่าว่าง

On process

  โรงพยาบาลนครปฐมแนะนำให้พิจารณา เงื่อนไข 1.เวลาที่เกิดเหตุต้องไม่ว่าง เนื่องจากบางเคสจำไม่ได้จริงๆ เพิ่มเงื่อนไข วันที่เกิดเหตุ (ADATE), เวลาเกิดเหตุ (ATIME), วันที่มารพ. (HDATE), เวลาที่มารพ.(HTIME) จะต้องไม่มีค่าว่าง ยกเว้นกรณีที่ STEAR เป็น 1 (DBA) หรือ 6 (DER) เพิ่มเงื่อนไข 6. ตัวแปร APOINT จะต้องเป็นไปตามคู่มือ ถ้ามีรหัสนอกเหนือจะแจ้งรพ.เจ้าของข้อมูลทราบ 7. ตัวแปร INJBY จะมีรหัส
  7.1 อุบัติเหตุ มีทั้ง CAUSE 1 และ 2
  7.2 ตั้งใจทำร้ายตนเอง สัมพันธ์กับ ตัวแปร CAUSE = 2 และ ICDCAUSE (ICD-10) X60 - X84
  7.3 ถูกทำร้าย ตัวแปร สัมพันธ์กับ ตัวแปร CAUSE = 2 และ ICDCAUSE (ICD-10) X85 – Y09
  7.4 ปฏิบัติทางกฎหมาย/สงคราม (Y35 – Y36)
  7.5 N ไม่ทราบ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนา (Y10 – Y34)
  7.6 บันทึก INJBY=2 ทำร้ายตนเอง และ ลง INJOCCU=1 เกิดจากอาชีพ ซึ่งขัดแย้งกัน
  8. ตัวแปร CAUSE
  8.1 CAUSE = 1 INJBY = 1 อุบัติเหตุ จะเป็นรหัส 2 หรือ 3 ไม่ได้
  8.2 CAUSE = 1 จะต้องดูตัวแปร INJP INJT ประกอบด้วย และถ้าเป็น CAUSE = 1 จะต้องไม่มีรหัสที่ ICDCAUSE
  8.3 ถ้ามีการดึงข้อมูลมา รหัสจะต้องเป็น V01 – V99 เท่านั้น
  ตัวอย่าง INJBY=1 , CAUSE=1 , INJP=2 , INJT>1 , AGE ≤7 (ผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า 8 ปี ขับขี่พาหนะที่ไม่ใช่จักรยาน)
ความร่วมมือระหว่าง

กองระบาดวิทยา x กองสาธารณสุขฉุกเฉิน x กองป้องกันการบาดเจ็บ