การจัดการข้อมูล RTI

การจัดเตรียมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Tableau
การจัดเตรียมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Tableau(ประกอบบทเรียน RTI02)
การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Tableau
การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Tableau(ประกอบบทเรียน RTI03)
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ด้วยโปรแกรม Tableau
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ด้วยโปรแกรม Tableau(ประกอบบทเรียน RTI04)
การสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำงานระดับพื้นที่ด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น
การสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำงานระดับพื้นที่ด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น(ประกอบบทเรียน RTI05)
โครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ
โครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุภาคผนวก (RTI01)
แนวทางการใช้งานระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุ
แนวทางการใช้งานระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุภาคผนวก (RTI01)
ตารางการเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์
ตารางการเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาคผนวก RTI02

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance-IS)

คู่มือการใช้งานระบบ IS Online
คู่มือการใช้งานระบบ IS Online(ประกอบบทเรียน IS04)
CONDENSED_CHART _AIS_85
CONDENSED_CHART _AIS_85(ประกอบบทเรียน IS02)
ABBREVIATED_INJURY_SCALE
ABBREVIATED_INJURY_SCALE(ประกอบบทเรียน IS03)