[C6] วิธีการประเมินการบาดเจ็บและเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ

ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้
 • วิธีการประเมินการบาดเจ็บและเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
 • กลไกการบาดเจ็บ (Causes of the injuries in motor vehicles)
 • กรณีตัวอย่างของการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ
 • เทคนิคการถ่ายภาพ

About the instructor

Course Curriculum

1. วิธีการประเมินการบาดเจ็บและเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ

 • แนะนำเนื้อหา
  1:41
 • 1.1 หลักการประเมินและการดูแลผู้บาดเจ็บ
  13:04
 • 1.2 การสอบสวนอุบัติเหตุจราจร กรณีเคสรุนแรง (เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ)
  5:59

2. กลไกการบาดเจ็บ (Causes of the injuries in motor vehicles)

 • 2.1 Causes of the injuries in motor vehicles
  3:48
 • 2.2 Causes of motor vehicle accidents
  3:50
 • 2.3 Categories of motor vehicle accidents (กลไกการเกิดอุบัติเหตุ)
  14:08
 • 2.4 Motorcycle accidents การบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์
  2:58

3. กรณีตัวอย่างของการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ

 • 3.1 กรณีที่ 1
  2:33
 • 3.2 กรณีที่ 2
  3:02
 • 3.3 กรณีที่ 3
  2:08
 • 3.4 กรณีที่ 4
  3:20
 • 3.5 กรณีที่ 5
  1:12
 • 3.6 ร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจ
  3:31
 • บทสรุปการเรียนรู้
  0:51
 • แบบทดสอบหลังเรียน

4. เทคนิคการถ่ายภาพ

 • แนะนำเนื้อหา
  0:48
 • 4.1 ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
  4:01
 • 4.2 การถ่ายภาพ ณ สถานที่เกิด
  1:04
 • 4.3 อุปกรณ์ และข้อควรปฏิบัติ สำหรับการถ่ายภาพ
  5:54
 • 4.4 ข้อควรปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ
  4:50
 • 4.5 การถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุที่ดี
  3:06
 • 4.6 หลักการถ่ายสถานที่เกิดเหตุ
  15:06
 • 4.7 หลักการถ่ายภาพพาหนะ
  4:57

5. บทสรุปการเรียนรู้

 • บทสรุปการเรียนรู้
  3:01
 • แบบทดสอบหลังเรียน
ฟรี
Free access this course