[C5] พื้นฐาน วิธีการ เทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บ

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้
 • พื้นฐาน วิธีการ เทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บ
 • การจัดการถนนปลอดภัย (Road Safety Audit)
 • การแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย (Collision Diagram)

About the instructor

Course Curriculum

1. พื้นฐาน วิธีการ เทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บ

 • แนะนำตัว และสิ่งที่ได้เรียนรู้
  1:11
 • 1.1 แนะนำ TARC
  4:45
 • 1.2 การสอบสวนการบาดเจ็บเชิงลึก
  3:18
 • 1.3 องค์ประกอบของการเกิดเหตุ & องค์ประกอบของการบาดเจ็บ
  10:54
 • 1.4 ตัวอย่างเคสอุบัติเหตุทางถนน
  2:50
 • 1.5 ข้อมูลที่ต้องเก็บมีอะไรบ้าง?
  3:29
 • 1.6 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ (สถานที่เกิดเหตุ)
  22:30
 • 1.7 ข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ
  16:21
 • 1.8 ข้อมูลยานพาหนะที่ประสบเหตุ
  4:48
 • 1.9 การฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ
  10:11
 • 1.10 ความสำคัญของการถ่ายภาพสำหรับงานด้านอุบัติเหตุ
  4:23
 • 1.11 ตัวอย่างการนำเสนอเคสการบาดเจ็บ
  27:05

2. การจัดการถนนปลอดภัย (Road Safety Management)

 • 2.1 องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุ
  1:18
 • 2.2 มาตรการและการป้องกัน/แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
  13:30
 • 2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
  8:06
 • 2.4 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)
  6:55
 • 2.5 ตัวอย่างถนนที่ไม่ปลอดภัยและตัวอย่างแนวทางการแก้ไข
  38:53
 • 2.6 การแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย (Treatment of Hazardous Location)
  7:38
 • 2.7 จุดเสี่ยง/จุดอันตรายบนถนน คืออะไร
  2:15
 • 2.8 ขั้นตอนการแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย
  40:40

3. บทสรุปการเรียนรู้

 • บทสรุปการเรียนรู้
  4:29
 • แบบทดสอบหลังเรียน
ฟรี
Free access this course