[B8] เทคนิคการใช้ประโยชน์ข้อมูลการบาดเจ็บข้อมูลในระดับพื้นที่

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

1 : WHY : เหตุใด อุบัติเหตุยังเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญ

 • 1.1 แนะนำตัวและเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้
  1:01
 • 1.2 แนวคิดที่อธิบายสถานการณ์ แนวโน้ม-กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ และรากปัญหา
  7:02
 • 1.3 ช่องว่างของการจัดการปัญหาทั้งการบังคับใช้และมิติทางสังคม
  4:12

2 : HOW : การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนให้เกิดเจ้าภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

 • 2.1 การจัดการข้อมูล และสะท้อนสาเหตุที่เชื่อมโยงความรับผิดชอบของเจ้าภาพ
  27:24
 • 2.2 กำกับติดตาม ประเมินการจัดการปัญหา (ความเสี่ยง)
  4:51

3 : บทสรุปการเรียนรู้

 • บทสรุปการเรียนรู้
  2:09

แบบทดสอบหลังเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน
ฟรี
Free access this course