[B4] การติดตั้งโปรแกรมระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS online)

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

1 : ภาพรวมของระบบข้อมูลในกระทรวงสาธารณสุข

 • 1.1 ภาพรวมระบบข้อมูล ในกระทรวงสาธารณสุข
  1:03
 • 1.2 การทำงานของ API ระบบ IS online
  2:29

2 : การติดตั้งโปรแกรมระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS online)

 • 2.1 การติดตั้ง NodeJS บน Linux
  4:12
 • 2.2 การติดตั้ง API สำหรับ nRefer และ ISOnline กระทรวงสาธารณสุข
  30:11
 • 2.3 การใช้งาน ISOnline
  21:18

แบบทดสอบหลังเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน
ฟรี
Free access this course