[A5] การสังเคราะห์ข้อมูลการทำงานระดับพื้นที่ด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น

หมวดหมู่: ALL
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ 5 ชิ้น

 • 1.1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ 5 ชิ้น
  5:13
 • 1.2 : ต้นทุนการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
  3:38
 • 1.3 : พื้นฐานหลักคิดสำคัญของเครื่องมือ 5 ชิ้น
  3:12

2 : สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ

 • 2.1 : สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ คืออะไร
  2:57
 • 2.2 : องค์ประกอบแต่ละด้าน
  1:41
 • 2.3 : ตัวอย่างการประมวลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  4:19
 • 2.4 : สรุปการใช้ “สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ”
  1:02

3 : การทำงานเชิงผลลัพธ์

 • 3.1 : การทำงานเชิงผลลัพธ์คืออะไร
  1:01
 • 3.2 : แผนภูมิต้นไม้ปัญหา คืออะไร?
  1:57
 • 3.3 : องค์ประกอบแต่ละด้านของแผนภูมิต้นไม้ปัญหา
  6:06
 • 3.4 : สิ่งที่จะได้จากการใช้ “แผนภูมิต้นไม้ปัญหา”
  0:47

4 : บันใดผลลัพธ์

 • 4.1 : บันใดผลลัพธ์คืออะไร?
  1:45
 • 4.2 : ขั้นตอนบันไดผลลัพธ์
  3:44
 • 4.3 : สิ่งที่ได้จากการใช้ บันไดผลลัพธ์
  1:25

5 : แรงเสริม แรงต้าน

 • 5.1 : แรงเสริม แรงต้าน คืออะไร
  1:40
 • 5.2 : วิธีการทำ แรงเสริม แรงต้าน
  3:15
 • 5.3 : สิ่งที่จะได้จากการใช้ แรงเสริมแรงต้าน
  1:12

6 : การรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์

 • 6.1 : การรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์
  1:09
 • 6.2 : องค์ประกอบและตัวอย่างบันไดขั้นที่สอง
  3:50
 • 6.3 : สิ่งที่ได้จากการใช้ “การรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์”
  1:24

7 : การประกอบร่างเครื่องมือ 5 ชิ้น

แบบทดสอบหลังเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน
ฟรี
Free access this course