[A3] การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Tableau

หมวดหมู่: ALL, RTI, Tableau
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

1 : ความหมายและประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล

 • แนะนำบทเรียน
  0:45
 • 1.1 : ความหมายและประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล
  1:30
 • 1.2 : รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุบัติเหตุทางถนนเบื้องต้น
  1:55

2 : ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

 • 2.1 : part1 การวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้ม
  0:58
 • 2.1 : part2 Ex 1 แสดงรายปี
  3:42
 • 2.1 : part2 Ex 2 แสดงรายเดือน
  1:13
 • 2.1 : part2 Ex 3 แสดงรายพื้นที่ระดับจังหวัด
  5:41
 • 2.1 : part2 Ex 4 แสดงประเภทพาหนะ
  2:21
 • 2.1 : part2 Ex 5 แสดงอายุ
  1:57
 • 2.1 : part2 Ex 6 แสดงเพศ บันทึกไฟล์และสรุปสิ่งที่ได้ใน part นี้
  10:22
 • 2.1 : part3 การแสดง Dashboard สำหรับการนำเสนอข้อมูล
  7:01
 • 2.2 : part1 รูปแบบวิเคราะห์ข้อมูล PHER
  0:56
 • 2.2 : part2 Ex 1 แสดงจำนวนบาดเจ็บและเสียชีวิต 1
  2:42
 • 2.2 : part2 Ex 2 แสดงสถานการณ์รายวัน
  4:41
 • 2.2 : part2 Ex 3 แสดงสถานการณ์รายชั่วโมง
  2:52
 • 2.2 : part2 Ex 4 แสดงรายพื้นที่ระดับจังหวัด
  4:02
 • 2.2 : part2 Ex 5 แสดงรายพื้นที่ระดับอำเภอ
  10:16
 • 2.2 : part2 Ex 6 แสดงปัจจัยเสี่ยง การดื่มแอลกอฮอล์
  5:59
 • 2.2 : part2 Ex 7 แสดงปัจจัยเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัย
  3:49
 • 2.2 : part2 Ex 8 แสดงปัจจัยเสี่ยง การคาดเข็มขัดนิรภัย
  3:35
 • 2.2 : part2 Ex 9 แสดงประเภทผู้ใช้รถใช้ถนน
  2:46
 • 2.2 : part2 Ex 10 แสดงประเภทยานพาหนะ
  1:38
 • 2.2 : part2 Ex 11 แสดงเพศ
  2:14
 • 2.2 : part2 Ex 12 แสดงอายุ
  1:34
 • 2.2 : part2 Ex 13 แสดงอายุและเพศ
  5:03
 • 2.2 : part2 Ex 14 แสดงเวลาที่เกิดเหตุ ช่วงอายุ และวันที่เกิดเหตุ
  4:52
 • 2.2 : part3 การแสดง Dashboard PHER
  3:55

แบบทดสอบหลังเรียน

 • แบบทดสอบหลังเรียน
ฟรี
Free access this course