ข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
จำนวนและอัตราผู้เสียชีวิต รายจังหวัด (ปีงบประมาณ 55 - 63)

ย้อนกลับหน้าบริการข้อมูล