ข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
กราฟแสดงจำนวนและอัตราผู้เสียชีวิต รายจังหวัด (แผนที่) (ปีพ.ศ. 2554 - 2563)

ย้อนกลับหน้าบริการข้อมูล