ข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
จำนวนและอัตราผู้เสียชีวิต รายจังหวัด (ปี พ.ศ. 2554 - 2562)

ย้อนกลับหน้าบริการข้อมูล