การคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

เพศ


น้ำหนัก(กิโลกรัม)


ชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Card image cap
Beer (Alcohol 5%)
Card image cap
Malt liquor (Alcohol 7%)
Card image cap
Wine (Alcohol 12%)
Card image cap
Gin (Alcohol 40%)
Card image cap
Rum (Alcohol 40%)
Card image cap
Vodka (Alcohol 40%)
Card image cap
Whisky (Alcohol 40%)

ปริมาณที่ดื่ม(CC)